www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Antene

Ilustrație 1: Dispunerea radiatoarelor horn la radarul P-40 („Long Track”)

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Ilustrație 1: Previzualizarea pagina de internet

Ilustrație 1: Dispunerea radiatoarelor horn la radarul P-40 („Long Track”)

Antene

Antena are rolul fie de a extrage energia câmpului electromagnetic, fie de a radia în spaţiu undele electromagnetice produse de un generator de frecvenţă foarte înaltă. În acest capitol vor fi prezentate principalele probleme referitoare la antenele utilizate în sistemele radar.

Ilustrație 2: Dispunerea radiatoarelor horn la radarul P-40 („Long Track”)

Obiective didactice:

Obiectivele didactice oferă o scurtă prezentare a informaţiilor care ar trebui însuşite după parcurgerea acestui capitol. În acest capitol sunt prezentate principiile constructive şi funcţionale ale antenelor de radiolocaţie. La sfârşitul acestui capitol, studentul va fi în măsură să:

  • prezinte parametrii antenelor, cum ar fi directivitatea şi câştigul;
  • descrie fenomenul de focalizare a undelor electromagnetice de către o antenă parabolică simplă;
  • prezinte caracteristicile de directivitate ale celor mai întâlnite antene cu reflector parabolic;
  • prezinte principalele caracteristici ale emiţătoarelor cu claxon;
  • explice conceptul de antenă monoimpuls.