www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Anteny radarowe

Zdjęcie promiennika anteny radaru byłego ZSRR, P-40. Na pierwszym planie osiem promienników tubowych, w tle część reflektora parabolicznego.

Rysunek 1: Umiejscowienie rogów anteny radaru P-40 (dawniej ZSRR), klasyfikacja NATO “Long Track”)

Podgląd reprezentacji internetowej

Rysunek 1: Podgląd reprezentacji internetowej

Zdjęcie promiennika anteny radaru byłego ZSRR, P-40. Na pierwszym planie osiem promienników tubowych, w tle część reflektora parabolicznego.

Rysunek 1: Umiejscowienie rogów anteny radaru P-40 (dawniej ZSRR), klasyfikacja NATO “Long Track”)

Anteny radarowe

Antena to struktura umożliwiająca przekształcenie swobodnie rozchodzącej się fali elektromagnetycznej w prąd drgający w obwodzie, do którego jest podłączona. Antena może zarówno odbierać energię pola elektromagnetycznego, jak i emitować fale elektromagnetyczne, które są wytwarzane przez oscylator. W tym rozdziale omówiono konkretne typy anten stosowanych w instalacjach radarowych.

Rysunek 2: Umiejscowienie rogów anteny radaru P-40 (dawniej ZSRR), klasyfikacja NATO “Long Track”)

Cele dydaktyczne:

Celem dydaktycznym tej sekcji jest zapewnienie uczestnikom szkolenia przeglądu tematów poruszanych w tej sekcji. Rozdział ten stanowi podstawę do zrozumienia budowy i działania poszczególnych anten radarowych. Po przestudiowaniu tego rozdziału student potrafi:

  • wyjaśnić zależność pomiędzy kierunkowością anteny a zyskiem anteny;
  • wyjaśnić działanie ogniskujące prostej anteny parabolicznej;
  • opisać podstawowe schematy kierunkowe najczęściej spotykanych reflektorów parabolicznych;
  • opisać podstawowe właściwości promienników tubowych;
  • zrozumieć koncepcję anteny monopulsacyjnej.