www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Radarantennes

Foto van de radiator van de antenne van de radar van de voormalige Sovjet-Unie, de P-40. Op de voorgrond staan acht hoornstralers, op de achtergrond een deel van de parabolische reflector.

Figuur 1: Plaatsing van de P-40 (vroeger Sovjet-Unie) radarantenne hoorn-emitters, NAVO-classificatie “Long Track”)

Voorbeeld van de internetweergave

Figuur 1: Voorbeeld van de internetweergave

Foto van de radiator van de antenne van de radar van de voormalige Sovjet-Unie, de P-40. Op de voorgrond staan acht hoornstralers, op de achtergrond een deel van de parabolische reflector.

Figuur 1: Plaatsing van de P-40 (vroeger Sovjet-Unie) radarantenne hoorn-emitters, NAVO-classificatie “Long Track”)

Radarantennes

Een antenne is een structuur die het mogelijk maakt een vrij voortplantende elektromagnetische golf om te zetten in stroomtrillingen in de stroomkring waarop zij is aangesloten. Een antenne kan zowel elektromagnetische veldenergie ontvangen als elektromagnetische golven uitzenden die door een oscillator worden geproduceerd. In dit hoofdstuk worden specifieke soorten antennes besproken die in radarinstallaties worden gebruikt.

Figuur 2: Plaatsing van de P-40 (vroeger Sovjet-Unie) radarantenne hoorn-emitters, NAVO-classificatie “Long Track”)

Leerdoelen:

Het leerdoel van dit deel is de cursisten een overzicht te geven van de onderwerpen die in het deel worden behandeld. In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor inzicht in de constructie en werking van specifieke radarantennes. Na het bestuderen van het hoofdstuk is de student in staat om

  • de relatie tussen antennedirectiviteit en antenneversterking verklaren;
  • de focusserende werking van een eenvoudige paraboolantenne verklaren
  • de basis richtingsdiagrammen van de meest voorkomende paraboolreflectoren beschrijven;
  • de basiskenmerken van hoornantennen beschrijven;
  • het concept van monopulse antenne begrijpen.