www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové antény

Radarové antény

Fotografie zářiče z antény radarové jednotky bývalého Sovětského svazu P-40. V popředí je osm rohových zářičů, v pozadí část parabolického reflektoru.

Obrázek 1: Umístění rohových antén radaru P-40 (bývalý Sovětský svaz), klasifikace NATO „Long Track”.

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Obrázek 1: Náhled internetového zobrazení

Fotografie zářiče z antény radarové jednotky bývalého Sovětského svazu P-40. V popředí je osm rohových zářičů, v pozadí část parabolického reflektoru.

Obrázek 1: Umístění rohových antén radaru P-40 (bývalý Sovětský svaz), klasifikace NATO „Long Track”.

Radarové antény

Anténa je konstrukce, která zajišťuje přeměnu volně se šířícího elektromagnetického vlnění na kmitající proud v obvodu, ke kterému je připojena. Anténa může přijímat energii elektromagnetického pole a vysílat elektromagnetické vlny, které jsou vytvářeny oscilátorem. Tato část pojednává o konkrétních typech antén používaných v radarových zařízeních.

Obrázek 2: Umístění rohových antén radaru P-40 (bývalý Sovětský svaz), klasifikace NATO „Long Track”.

Cíle učení

Cílem tohoto oddílu je poskytnout účastníkům školení přehled témat, která jsou v oddíle probírána. Tato kapitola poskytuje základ pro pochopení konstrukce a provozu konkrétních radarových antén. Po prostudování kapitoly je student schopen

  • vysvětlit vztah mezi směrovostí a ziskem antény;
  • vysvětlit fokusaci jednoduché parabolické antény;
  • popíše základní směrové diagramy nejběžnějších parabolických reflektorů;
  • popsat základní vlastnosti rohových reflektorů;
  • porozumět konceptu monoimpulsní antény.