www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Раздел: «Радарни антени»

Снимка на антената на П-40, осем рупорни облъчватели на преден план, част от параболичния рефлектор на заден план

Изображение1: Поставяне на рупорни облъчватели за радарната антена П-40 (бивш Съветски съюз), съгласно класификацията на НАТО - «Long Track»

Изображение 1: Поставяне на рупорни облъчватели за радарната антена П-40 (бивш Съветски съюз), съгласно класификацията на НАТО - «Long Track»

Снимка на антената на П-40, осем рупорни облъчватели на преден план, част от параболичния рефлектор на заден план

Изображение 1: Поставяне на рупорни облъчватели за радарната антена П-40 (бивш Съветски съюз), съгласно класификацията на НАТО - «Long Track» )

Раздел: «Радарни антени»

Антената е структура, която преобразува свободно разпространяващата се електромагнитна вълна в токови колебания във веригата, към която е свързана. Антената може както да приема енергията на електромагнитното поле, така и да излъчва електромагнитни вълни, генерирани от генератора. Този раздел обсъжда специфичните видове антени, използвани в радарни инсталации.

Цели на обучението:

Целта на обучението в този раздел е да осигури на учениците общо разбиране на темите, включени в раздела. Тази глава предоставя рамка за разбиране на дизайна и работата на специфични радарни антени. След изучаване на главата студентът ще може да:

  • обясни връзката между насочеността и усилването на антената;
  • обясни ефекта на фокусиране на обикновена параболична антена;
  • описва основните радиационни модели на най-често срещаните параболични отражатели;
  • описва основните характеристики на рупорни облъчватели;
  • разбере концепцията за моноимпулсна антена.