www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bistatik Radarla Koordinat Tayini

Resim 1: Bir Bistatik Radarla koordinat Tayini

Üç boyutlu grafik: Gönderici anteni, uçak ve alıcı anteninin köşe noktaları bir üçgen oluşturmaktadır. Gönderici-alıcı ve alıcı-uçak çizgilerinin arasındaki açı açısıdır. Ayrıca uçaktan yer yüzeyine bir dik çizgi iniyoruz. Böylece uçağın yükseklik açısı ve azimut açısını hesaplamakta kullandığımız yeni iki dik açılı üçgen elde ediyoruz.

Resim 1: Bir Bistatik Radarla koordinat Tayini

Bir bistatik radar düzeninde, gönderici radardan gönderilen darbeler alıcı radara iki farklı yoldan ulaşır: ya gönderici radardan alıcı radara doğrudan ya da hedeften yansıyarak. Alıcı radar, hedefin β azimut açısı ve ε yükseklik açılarını belirler ve hedeften yansıyarak ulaşan işaretin varış süresinden faydalanarak üçgenin r1 ve r2 kenarlarının toplamı olan rΣ menzilini hesaplar. Hesaplanan bu rΣ toplam menzili, köşelerinde Gönderici Radar, Uçak ve Alıcı Radarın bulunduğu üçgenin iki kenarıdır. Bu üçgenin tabanı rBa ise Gönderici Radar ve Alıcı Radarın arasındaki bilinen bir uzunluktur.

Toplam menzil rΣ ölçümü için gerekli olan ölçüm başlama zamanı bilgisi, gönderim darbesinin alıcıya doğrudan ulaştığı, uzunluğu kesin olarak bilinen gözlemlenen üçgenin rBa tabanı ile elde edilebilir. rΣ uzaklığı, odak noktalarında gönderici ve alıcı antenlerinin yer aldığı bir dönel elipsoidin yüzeyinde bulunan hedefin konumunu belirler. (Bir elips odak noktalarının geçtiği ana eksen etrafında döndürülürse bir elipsoit elde edilir. Benzeri şekilde bir daire merkezinden geçen bir çizgi etrafında döndürüldüğünde ise bir küre elde edilmektedir.)

Hedef, yansıyan işaretin geldiği yönü karakterize eden çizgi (r2 hattı) ile bu dönel elipsoit yüzeyinin kesiştiği noktadadır. Hedefin alıcı antene r2 uzaklığı, kosinüs kuralı ve ölçülen rΣ toplam menzilinden faydalanılarak aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

r12 = r22 + rBa2 - 2r2 · rBa · cos γ
r1 + r2 = rΣ (1)

Ardından r2 hesaplanır:

r2 = rΣ2 - rBa2 (2)
2rΣ (1 - cos γ)

Önce alıcı radarın hesapladığı β ve ε açıları aşağıdaki formüle yerleştirilerek γ açısı hesaplanır:

γ = arcos( cos β · cos ε) (3)