www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar bistatycznych

Zastosowania radaru bistatycznego

Radar bistatyczny do obserwacji pogody

Rysunek 1: Monostatyczny radar dopplerowski z bistatycznymi odbiornikami radarowymi

Zastosowania radaru bistatycznego

Radar bistatyczny do obserwacji pogody

Sieć radarów bistatycznych składająca się z trzech bistatycznych odbiorników pasywnych i radaru monostatycznego, tj. radaru polaryzacji dopplerowskiej typu POLDIRAD nadającego i odbierającego z tej samej lokalizacji, została utworzona wokół Oberpfaffenhofen przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR). Aktualne tematy badawcze to dwu- i trójwymiarowe pola wiatru określane za pomocą trzech odbiorników bistatycznych. Ponadto prowadzone są badania mające na celu zmniejszenie błędów w pomiarach pola wiatru, aby móc wykorzystać te pomiary jako podstawę dla modeli pogodowych.

Więcej: http://www.pa.op.dlr.de/
oraz w rozdziale Radar pogodowy na tej stronie.

Wojskowe zastosowanie radaru bistatycznego
Wyrzutnia
CWIR
Kąt boczny i
kąt elewacji
Antena dziobowa
Antena ogonowa

Rysunek 2: System naprowadzania HAWK jest radarem bistatycznym w końcowej fazie.

Wojskowe zastosowanie radaru bistatycznego

Techniki radaru bistatycznego są również często wykorzystywane do naprowadzania pocisków przeciwlotniczych.

Półaktywne wyszukiwanie celu

Działanie półaktywnego wyszukiwania celu jest następujące: Energia emitowana przez naziemny system naprowadzania i odbijana przez cel jest odbierana przez pocisk rakietowy. Jednocześnie pocisk odbiera również sygnały emitowane przez naziemny system naprowadzania. Na podstawie tych informacji pocisk oblicza korektę kursu.
Przykład: Hawk

Śledzenie przez rakietę

Z punktu widzenia rakiety jest to pasywna procedura naprowadzania. Po wystrzeleniu rakieta jest wykrywana przez radar. Polecenia sterujące i informacje zwrotne z pocisku tworzą pętlę sterowania z komputerem systemu uzbrojenia. W końcowej fazie lotu pocisk wykrywa cel za pomocą odbiornika radarowego w nosie i przesyła dane do stacji naziemnej. Na tej podstawie obliczane są bardziej precyzyjne polecenia sterujące i korygowany jest kurs.

Przykłady: Jednostki radarowe kompleksów rakietowych obrony powietrznej AN/MPQ-53 („Patriot“) i 30N6E „Flap Lid“ (SA-10 „Grumble“)