www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Toepassingen van bistatische radar

Bistatisches Radar für Wetterbeobachtung

Figuur 1: Monostatische doppler radar met bistatische radarontvangers

Toepassingen van bistatische radar

Bistatisches Radar für Wetterbeobachtung

Een bistatisch radarnetwerk bestaande uit drie bistatische passieve ontvangers en een monostatische radar, d.w.z. een Doppler polarisatieradar van het type POLDIRAD die zendt en ontvangt vanaf dezelfde locatie, is opgezet rond Oberpfaffenhofen door het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR). Actuele onderzoeksthema's zijn de twee- en driedimensionale windvelden die worden bepaald met behulp van drie bistatische ontvangers. Verder wordt er onderzoek gedaan naar het reduceren van fouten in windveldmetingen om deze metingen te kunnen gebruiken als basis voor weermodellen.

Meer: http://www.pa.op.dlr.de/
en in het hoofdstuk Weerradar op deze homepage.

militärische Anwendung des Bistatischen Radars
Launchpad
CWIR
Zij- en
elevatiehoek
Boeg antenne
Achterantenne

Figuur 2: Het HAWK-geleidingssysteem is een bistatische radar in zijn laatste fase.

Militaire toepassing van bistatische radar

Bistatische radartechnieken worden ook vaak gebruikt voor raketgeleiding van luchtdoelraketten.

Semi-actief doel zoeken

De werking van semi-actief doelzoeken is als volgt: De energie die door het grondgeleidingssysteem wordt uitgezonden en door het doel wordt gereflecteerd, wordt in de raket ontvangen. Tegelijkertijd ontvangt de raket ook de signalen die door het grondgeleidingssysteem worden uitgezonden. Op basis van deze informatie berekent de raket zijn koerscorrecties.
Voorbeeld: Hawk

Traceren via raket

Vanuit het oogpunt van de raket is dit een passieve geleidingsprocedure. Na de lancering wordt de raket gedetecteerd door de radar. De besturingscommando's en de terugkoppeling van de raket vormen de besturingslus met de computers van het wapensysteem. In de laatste fase van de vlucht detecteert de raket het doel met een radarontvanger in de neus en stuurt de gegevens naar het grondstation. Op basis hiervan worden preciezere besturingscommando's berekend en wordt de koers gecorrigeerd.

Voorbeelden: Radareenheden van de AN/MPQ-53 („Patriot“) en 30N6E „Flap Lid“ (SA-10 „Grumble“) luchtverdedigingsraketcomplexen.