www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Vícepoziční radiolokátory

Aplikace bistatického radaru

Bistatický radar pro pozorování počasí

Obrázek 1: Monostatický dopplerovský radar s bistatickými radarovými přijímači

Aplikace bistatického radaru

Bistatický radar pro pozorování počasí

Německé středisko pro letectví a kosmonautiku (DLR) zřídilo v okolí Oberpfaffenhofenu bistatickou radarovou síť sestávající ze tří bistatických pasivních přijímačů a monostatického radaru, dopplerovského polarizačního radaru typu POLDIRAD, který vysílá a přijímá ze stejného místa. Současným tématem výzkumu jsou dvourozměrná a trojrozměrná větrná pole určovaná pomocí tří bistatických přijímačů. Dále se provádí výzkumy zaměřené na snížení chyb měření větrných polí, aby bylo možné tato měření použít jako základ pro modely počasí.

Více: http://www.pa.op.dlr.de/
a v kapitole Meteorologický radar na této domovské stránce.

Vojenské použití bistatického radaru
Startovní rampa
CWIR
Boční a
výškový úhel
Příďová anténa
Ocasní anténa

Obrázek 2: Naváděcí systém HAWK je bistatický radar v konečné fázi.

Vojenské použití bistatického radaru

Techniky bistatického radaru se často používají také pro navádění protiletadlových raket.

Poloaktivní vyhledávání cíle

Fungování poloaktivního vyhledávání cíle je následující: Energie vysílaná pozemním naváděcím systémem a odražená od cíle je přijímána střelou. Současně střela přijímá také signály vysílané pozemním naváděcím systémem. Na základě těchto informací střela vypočítá korekce svého kurzu.
Příklad: Hawk

Sledování přes raketu

Z pohledu rakety se jedná o pasivní naváděcí postup. Po odpálení je raketa detekována radarem. Řídicí povely a zpětná vazba od rakety tvoří řídicí smyčku s počítačem zbraňového systému. V závěrečné fázi letu střela zjistí cíl pomocí radarového přijímače v přídi a předá údaje pozemní stanici. Z nich se vypočítají přesnější řídicí povely a koriguje se kurz.

Příklady: Radarové jednotky raketových komplexů protivzdušné obrany AN/MPQ-53 („Patriot“) a 30N6E „Flap Lid“ (SA-10 „Grumble“)