www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar bistatycznych

Rozdział: „Systemy radarów bistatycznych“

Podgląd reprezentacji online

Rysunek 1: Podgląd reprezentacji online

Grafika: jeden radar nadaje, echo z helikoptera odbiera inny radar, który znajduje się w innym miejscu.

Rysunek 1: W kierunku wyjaśnienia zasady działania radaru bistatycznego

Charakterystyczną cechą systemów radarów bistatycznych jest to, że punkt emisji sygnałów sondujących (nadajnik z anteną) i punkt odbioru echa (odbiornik z anteną) są oddzielone w przestrzeni pewną, czasem znaczną, odległością. W tej części strony „Podstawy radiolokacji“ temat ten został omówiony bardzo krótko.

Cele dydaktyczne

Dzięki niemu uczeń będzie potrafił:

Rysunek 1: W kierunku wyjaśnienia zasady działania radaru bistatycznego