www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Vícepoziční radiolokátory

Kapitola „Bistatické radarové systémy“

zmenšený náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Grafické znázornění: jeden radar vysílá, echo signál z jednoho vrtulníku je přijímán jinou radarovou soupravou umístěnou jinde.

Obrázek 1: Princip bistatických radarů

U bistatických radarů je mezi radarovým vysílačem a radarovým přijímačem větší vzdálenost. V této podkapitole internetové prezentace "Základy radaru" se tomuto tématu věnujeme pouze stručně. Bei bistatischen Radargeräten befindet sich zwischen Radarsender und Radarempfänger eine größere Entfernung. In diesem Unterabschnitt der Homepage „Radargrundlagen” wird dieses Thema nur kurz angesprochen.

Cíle učení v této kapitole

Žák by měl pouze vědět, že

Obrázek 2: Princip bistatických radarů