www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Глава: «Бистатични радарни системи»

намален преглед на уебсайта

Изображение 1: Преглед на уебсайта

Графика: един радар излъчва, ехосигналът от един хеликоптер се приема от друг радар, разположен на друго място.

Изображение 1: Принцип на бистатичните радари

При бистатичните радари разстоянието между радарния предавател и радарния приемник е по-голямо. В този подраздел на интернет презентацията «Основи на радиолокацията» тази тема е разгледана само накратко.

Цели на обучението в тази глава

Обучаемият трябва да знае само, че

Изображение 2: Принцип на бистатичните радари