www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Klistronun Gelişiminin Tarihçesi

Resim 1: „Heil-tüpü“, Patent Belgesindeki çizim.

Resim 1: „Heil-tüpü“, Patent Belgesindeki çizim.

Klistronun Gelişiminin Tarihçesi

1935Bir hız modülasyon tüpünün mikrodalga osilatörü gibi kullanılma fikri ilk kez Agnessa Arsenjewa-Heil ve Oskar Heil tarafından Almanya’da yayınlanan bir yayında tanıtıldı.[1]

1935Stanford Üniversitesi (ABD) Fizik bölümünden Doç. Dr. William Webster Hansen Kovuklu Çınlayıcıyı icat etti. Buluşuna „rumbatron“ adını verdi.

1937Russell ve Sigurd Varian kardeşler bu kovuklu çınlayıcıları kullanarak iki-kovuklu çınlayıcının bir başarılı modelinden osilatör geliştirdiler. Bu, mikrodalga bölgesinde çalışan ilk modern tüp idi.[2] Buluşa dalgaların kumsalda hareket biçimini betimlemekte kullanılan eski Yunan fiilinden (κλύζω) esinlenerek Klistron adı verildi. Ne yazık ki, o sırada erişebilecek çıkış gücü çok düşüktü, bu nedenle önceleri Magnetronun gerisinde kaldı.

1938Vadim F. Kovalenko (Sovyetler Birliği) Plaka-demet Klistronu (Sheet-Beam Klystron) geliştirdi.

1939Oskar Heil Berlin’de çalıştığı Standard-Lorenz firmasında Yüksek Frekanslı osilatörünü tamamladı. Bu tüp, mucidinin adıyla „Heil-tüpü“ olarak adlandırıldı ve 2. Dünya Savaşı sırasındaki Alman radarlarında kullanıldı.

1940R.V. Sutton (İngiltere) ve N.D. Devyatkov ile V.F. Kovalenko (Sovyetler Birliği) adlı bilim adamları birbirlerinden bağımsız olarak Yansımalı Klistronu geliştirdiler.

1941Yansımalı Klistron radar aygıtlarındaki süperheterodin alıcılarda kullanıldı.

1948Stanford Üniversitesinde 1 µs darbe süreli, çıkış gücü 30 MW a ulaşabilen üç kovuklu çınlayıcılı, çok-odacıklı klistron geliştirildi. Artık radarlarda yüksek güçlü klistronların devri başlamıştı.

1984Stanford Üniversitesindeki Doğrusal Hızlandırıcı Merkezinde (Linear Accelerator Center, SLAC) 150 MW[3] gibi çok yüksek darbe gücüne sahip, S-bandında çalışan klistron geliştirildi.

Kaynaklar:

  1. Agnessa Arsenjewa-Heil und Oskar Heil, “Eine neue Methode zur Erzeugung kurzer, ungedämpfter elektromagnetischer Wellen großer Intensität,“ Zeitschrift für Physik, November 1935 p. 752 – 762.
  2. R. H. Varian: U.S. Patent No. 2.242.275 (Applied for, October 11, 1937)
  3. G. T. Konrad, “High-Power RF Klystrons for Linear Accelerators.“ Invited paper, Linear Accelerator Conference, Darmstadt, West Germany, May 1984. (çevrimiçi)