www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Historia radiolokacji

Historia lamp o fali bieżącej

Rysunek 1: Fizyczna konstrukcja lampy o fali bieżącej: ① wyrzutnia elektronowa, ② magnesy otaczające tubę, ③ struktura wolnofalowa (tutaj: helisa); ④ kolektor.

Rysunek 1: Fizyczna konstrukcja lampy o fali bieżącej: ① wyrzutnia elektronowa, ② magnesy otaczające tubę, ③ struktura wolnofalowa (tutaj: helisa); ④ kolektor.

Historia lamp o fali bieżącej

Lampy o fali bieżącej są szeroko stosowane w systemach radarowych i telekomunikacji kosmicznej. Następujące kamienie milowe są ważne w kontekście historii i rozwoju rur z falą bieżącą:

Rysunek 2: Wzmacniacz fali bieżącej Lindenblada, nazwany „indukcyjną lampą wyjściową“.

Rysunek 2: Wzmacniacz fali bieżącej Lindenblada, nazwany „indukcyjną lampą wyjściową“.

Źródła i zasoby:

  1. Andrew V Haeff, Patent US 2064469, „Device for and method of controlling high frequency currents” (patents.google.com)
  2. Nils E. Lindenblad, Patent US 2578434, „High-frequency electron discharge device of the traveling wave type” (patents.google.com)
  3. John R. Pierce, US Patent 2602148, „High-frequency amplifier” (archive.org)