www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

История на откриването на лампата с бягаща вълна

Изображение 1: Конструкция на LWB: ① - електронен пушек; ② - магнитна система; ③ - забавяща система (тук - спирала); ④ - колектор

Изображение 1: Конструкция на LWB: ① - електронен пушек; ② - магнитна система; ③ - забавяща система (тук - спирала); ④ - колектор

История на откриването на лампата с бягаща вълна

Лампите с бягаща вълна (ЛБВ) намират широко приложение в радарните системи и в космическите комуникации. Следните дати и събития са важни в контекста на историята на развитието на този тип устройства:

Изображение 2: Усилвател с бягаща вълна на Линденблад, станал известен като «лампа с индуктивен изход»

Изображение 2: Усилвател с бягаща вълна на Линденблад, станал известен като «лампа с индуктивен изход»

Източници

  1. Andrew V Haeff, Patent US 2064469, “Device for and method of controlling high frequency currents” (patents.google.com)
  2. Nils E. Lindenblad, Patent US 2578434, “High-frequency electron discharge device of the traveling wave type” (patents.google.com)
  3. John R. Pierce, US Patent 2602148, “High-frequency amplifier” (archive.org)