www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Oorsprong van de term „radar“

Figuur 1: Brief van ADM H. R. Stark met de opdracht om hierna de afkorting „radar“ te gebruiken.

Figuur 1: Brief van ADM H. R. Stark met de opdracht om hierna de afkorting „radar“ te gebruiken.

Oorsprong van de term „radar“

Het woord „radar“ werd bedacht uit „radio detection and ranging“, één van de titels die door NRL voor dit werkgebied werden gebruikt, door LCDR F. R. Furth en LCDR S. M. Tucker, die samen verantwoordelijk waren voor het oorspronkelijke aanschafprogramma van de marine. LCDR Furth (later RADM Furth) en LCDR Tucker (later RADM Tucker) bedachten tijdens hun diensttijd bij het ministerie van Marine het acroniem en ondernamen actie om het in praktijk te brengen. De bovenstaande brief van 10 november 1940, ondertekend door ADM H. R. Stark, toen de Chief of Naval Operations, maakte het woord officieel. Later werden zowel LCDR Furth als LCDR Tucker, als kapitein, directeur van de NRL (CAPT Furth, 1949 tot 1952, CAPT Tucker 1955 tot 1956). CAPT Furth werd de Chief of Naval Research als ADM Furth (1954 tot 1956). Het woord radar werd snel algemeen gebruikt, hoewel de Britten de termen „radiolocation“ en „RDF“ behielden voor hun werk op dit gebied tot 1943, toen „radar“ via internationale overeenstemming werd aangenomen.

Bron: Louis A. Gebhard, in 'Evolution of Naval Radio-electronics and Contributions of the Naval Research Laboratory' 1979, pagina 170 (gedrukt) of pagina 186 (pdf-versie online)