www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Původ pojmu „radar“

Obrázek 1: Dopis admirála G. R. Starka, v němž se uvádí, že se v dalším textu bude používat termín „radar“.

Obrázek 1: Dopis admirála G. R. Starka, v němž se uvádí, že se v dalším textu bude používat termín „radar“.

Původ pojmu „radar“

Slovo „radar“ pochází z anglického výrazu „radio detection and ranging“, který se používá v Námořní výzkumné laboratoři (NRL) jako jeden z názvů příslušného oboru vědeckého výzkumu. Tento termín vymysleli dva námořní důstojníci, komandérporučík F. R. Furth a S. M. Tucker, kteří byli zodpovědní za první dodávky radarů námořnictvu. Tito důstojníci (oba později kontradmirálové) sloužili na ministerstvu námořnictva a díky nim se termín „radar“ rozšířil.

Na obrázku 1 je fotokopie dopisu z 10. listopadu 1940, podepsaného admirálem H. R. Starkem, náčelníkem námořních operací (vrchním velitelem amerického námořnictva), kterým byl termín „radar“ uveden do oficiálního oběhu. Později Furth a Tucker, již kapitáni (odpovídající hodnosti „kapitán prvního stupně“), vedli Výzkumnou laboratoř amerického námořnictva (kapitán Furth v letech 1949-1952, kapitán Tucker v letech 1955-1956). Kapitán Furth se stal náčelníkem námořního výzkumu a byl povýšen do hodnosti admirála (1954-1956).

Slovo „radar“ se brzy stalo běžně používaným, i když ve Velké Británii se termíny „radiolocation“ a „Radio Direction Finding, RDF“ používaly až do roku 1943, kdy byl na základě mezinárodní dohody přijat termín „radar“.

Zdroj: Louis A. Gebhard, v 'Evolution of Naval Radio-electronics and Contributions of the Naval Research Laboratory' 1979, strana 170 (tištěná verze) nebo strana 186 (pdf verze online)