www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Произход на термина «Радар»

Изображение 1: Писмо от адмирал г. Р. Старк, в което се посочва използването на термина «радар»

Изображение 1: Писмо от адмирал г. Р. Старк, в което се посочва използването на термина «радар»

Произход на термина «Радар»

Думата «радар» идва от английския израз «radio detection and ranging» (радиооткриване и измерване), използван във Военноморската изследователска лаборатория (Naval Research Laboratory - NRL) като едно от имената на съответната област на научни изследвания. Терминът е измислен от двама морски офицери - командир-лейтенант (LCDR) Ф. Р. Фърт и С. М. Тъкър, които са отговорни за първите доставки на радари за военноморските сили. Тези офицери (и двамата по-късно контраадмирали) служат във Военноморския департамент и благодарение на тях терминът «радар» става широко разпространен.

Изображение 1 представлява фотокопие на писмо от 10 ноември 1940 г., подписано от адмирал Х. Р. Старк, началник на военноморските операции (главнокомандващ на ВМС на САЩ), с което терминът «радар» е въведен в официално обръщение. По-късно Фърт и Тъкър, вече капитани (съответстващи на званието «капитан първи ранг»), оглавяват Военноморската изследователска лаборатория на САЩ (капитан Фърт от 1949 до 1952 г., капитан Тъкър от 1955 до 1956 г.). Капитан Фърт става началник на отдела за военноморски изследвания и е повишен в чин адмирал (1954-1956 г.).

Думата «Радар» скоро става общоприета, въпреки че във Великобритания термините «радиолокация» и «Radio Direction Finding, RDF» се използват до 1943 г., когато терминът «радар» е приет с международно споразумение.

Източник: Louis A. Gebhard, в 'Evolution of Naval Radio-electronics and Contributions of the Naval Research Laboratory' 1979 г., страница 170 (версия за печат) или страница 186 (pdf версия онлайн)