www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Patent

Coperta

Figura 1: Coperta

Patent

Ideea utilizării undelor electromagnetice pentru localizarea vapoarelor a fost brevetată în 1904 în Germania, Anglia şi Franţa, de către inginerul german Christian Hülsmeyer din Düsseldorf.

Pe ilustraţia de pe copertă se poate observa un vapor cu aburi care detectează un alt vapor care se apropie, cu ajutorul reflexiei undelor. Testele realizate pe Rin au validat din punct de vedere practic principiul şi au demonstrat utilitatea metodei.