www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Octrooispecificatie

Titelpagina van de octrooispecificatie
Click to open the PDF-Document (150 kByte)

Figuur 1: Titelpagina van de octrooispecificatie

Octrooispecificatie

Het idee om elektromagnetische golven te gebruiken om schepen te lokaliseren werd reeds in 1904 als octrooi in Duitsland, Engeland en Frankrijk geregistreerd door de Düsseldorfse ingenieur Christian Hülsmeyer.

Op 30 april 1904 werd Christian Hülsmeyer's „methode om verre metalen voorwerpen door middel van elektrische golven aan een waarnemer te melden“ bij het Keizerlijk Octrooibureau onder nr. 165 546 gepatenteerd.

Het octrooischrift bevat een illustratie van een stoomschip dat tegenstraling gebruikt om een tegemoetkomend schip op te sporen. Proeven die op de Rijn waren uitgevoerd, hadden in principe het nut van de methode aangetoond. Naast deze „telemobiloscope“ (afstandsbeeldkijker) kreeg Hülsmeyer op 11 november 1904 een octrooi voor het bepalen van de afstand door het meten van de elevatiehoek.

Dit betekende de geboorte van de radarmethode door Christian Hülsmeier.

Een geslaagde demonstratie op de Rijn bewees de technische functie van de methode. Door de toenmalige tekortkomingen van de hoogfrequente componenten werden echter geen uitstekende reeksen bereikt. De methode stuitte daarom voorlopig op algemene desinteresse.