www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Patentová specifikace

Titulní strana patentového spisu
Click to open the PDF-Document (150 kByte)

Obrázek 1: Titulní strana patentového spisu

Patentová specifikace

Myšlenku využití elektromagnetických vln k lokalizaci lodí si nechal patentovat düsseldorfský inženýr Christian Hülsmeyer v Německu, Anglii a Francii již v roce 1904.

Dne 30. dubna 1904 byl u císařského patentového úřadu pod číslem 165 546 patentován „způsob hlášení vzdálených kovových předmětů pozorovateli pomocí elektrických vln“ Christiana Hülsmeyera.

Patentová specifikace obsahuje vyobrazení parníku, který využívá zpětné záření k detekci blížící se lodi. Zkoušky provedené na Rýně v zásadě prokázaly užitečnost této metody. Kromě tohoto „telemobiloskopu“ (dálkového prohlížeče pohybu) získal Hülsmeyer 11. listopadu 1904 patent na určování vzdálenosti měřením výškového úhlu.

V této době vznikla radarová metoda Christiana Hülsmeiera

Úspěšná demonstrace na Rýně prokázala technickou funkčnost metody. Vzhledem k tehdejším nedostatkům vysokofrekvenčních komponent však nebylo dosaženo žádných vynikajících rozsahů. Z tohoto důvodu se metoda zpočátku setkala s obecným nezájmem.