www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Патентна спецификация

Титулна страница на патентната спецификация
Click to open the PDF-Document (150 kB)

Изображение 1: Титулна страница на патентната спецификация

Патентна спецификация

Идеята за използване на електромагнитни вълни за определяне на местоположението на корабите е регистрирана като патент в Германия, Англия и Франция още през 1904 г. от инженера от Дюселдорф Кристиан Хюлсмайер.

На 30 април 1904 г. в Имперското патентно ведомство под № 165 546 е патентован «методът на Кристиан Хюлсмайер за съобщаване на далечни метални обекти на наблюдател с помощта на електрически вълни».

Патентната спецификация съдържа илюстрация на параход, който използва обратно излъчване, за да открие приближаващ кораб. Изпитванията, проведени по река Рейн, по принцип показват полезността на метода. В допълнение към този «телемобилоскоп» (устройство за гледане на движение от разстояние), на 11 ноември 1904 г. Хюлсмайер получава патент за определяне на разстоянието чрез измерване на ъгъла на височина.

Тогава Кристиан Хюлсмайер поставя началото на: радарния метод.

RAdio Detection

Патент DE165546: Метод за отчитане на метални обекти пред наблюдател с помощта на електрически вълни. Заявено на 30 април 1904 г., публикувано на 21 ноември 1905 г.

And Ranging

Патент DE169154: Метод за определяне на разстоянието до метални предмети (кораби или подобни), чието присъствие е установено чрез метода по патент 165546. Заявено на 11 ноември 1904 г., публикувано на 2 април 1906 г.

Успешна демонстрация по река Рейн доказва техническата функция на метода. Въпреки това, поради недостатъците на високочестотните компоненти по онова време, не е постигнато достатъчен обхват. Поради тази причина първоначално методът не се радва на общ интерес.