www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Scurt istoric

Ilustrație 1: Pictură murală din Şcoala Tehnică a Forţelor Aeriene din Kaufbeuren (Germania). Remarcă: încă din acea epocă administraţia era în prim plan!

Ilustrație 1: Pictură murală din Şcoala Tehnică a Forţelor Aeriene din Kaufbeuren (Germania). Remarcă: încă din acea epocă administraţia era în prim plan!

Scurt istoric

RADAR-ul este o invenţie ce nu poate fi atribuită unui anumit savant sau unei singure naţiuni. Va trebui să privim radarul ca rezultatul a numeroase eforturi de cercetare şi dezvoltare, realizate în paralel de o serie de oameni de ştiinţă din mai multe ţări. Vom aminti în continuare anumite repere istorice ce corespund descoperirii unor principii fundamentale sau a unor invenţii mai importante:

1865 Fizicianul englez James Clerk Maxwell a dezvoltat teoria luminii electro-magnetice (descrierea undelor electromagnetice şi a propagării lor).

1886 Savantul german Heinrich Rudolf Hertz demonstrează existenţa undelor electromagnetice şi confirmă astfel teoria lui.

1904 Inginerul german Christian Hülsmeyer, specialist în tehnica frecvenţelor înalte, inventează „Telemobiloskop”-ul, aparat pentru evitarea coliziunilor pe mare. El calculează timpul parcurs de o undă electromagnetică până la un obiect metalic (navă) şi înapoi. Cunoscând timpul, este posibilă determinarea distanţei. Acesta este primul experiment practic al radarului. Hülsmeyer îşi brevetează invenţia în Germania şi Marea Britanie.

1921 Inventarea de către Albert Wallace Hull a unui tub oscillator cu un randament ridicat: magnetronul.

1922 Inginerii americani Albert H. Taylor şi Leo C. Young de la Naval Research Laboratory reuşesc pentru prima dată localizarea unei nave construite din lemn.

1930 Lawrence A. Hyland (tot de la Naval Research Laboratory), localizează pentru întâia dată un avion.

1931 Un vapor este echipat cu un radar. Sunt folosite antene cu reflector parabolic, cu radiatoare horn.

1936 Descoperirea clistronului de către George F. Metcalf şi William C. Hahn, amândoi de la General Electric. Acest tub va fi o componentă foarte importantă în sistemele radar ca amplificator sau oscilator.

1939 Zwei Physiker an der Universität von Birmingham in England, John Randall und Henry Boot, entwickelten ein leichtes, aber leistungsfähiges Mikrowellenradar und bauten es in ein B- 17 Bomber ein. Das brachte die Wende im U-Boot-Krieg.

1940 Sunt dezvoltate o serie de echipamente radar în S.U.A., Uniunea Sovietică (Rusia), Germania, Franţa şi Japonia.

Accelerate de luptele tot mai intense şi de dezvoltarea forţelor aeriene, cercetările în domeniul tehnicii radarului au generat avansuri tehnologice semnificative în timpul celui de-al doilea război mondial. În perioada “războiului rece” un număr foarte mare de radare au fost instalate de o parte şi de cealaltă a “cortinei de fier”, în special de-a lungul frontierei germane.