www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Historia radiolokacji

Rozdział „Historia radiolokacji“

Podgląd strony internetowej

Zdjęcie 1: Podgląd strony internetowej

Żartobliwie pomyślany mural przedstawia urządzenie radarowe z roku 1036 do lokalizacji dinozaurów jako scenariusz z epoki kamienia łupanego

Zdjęcie 1: Mural jako żart

Ta mała sekcja strony głównej „Podstawy radaru“ daje historyczny przegląd technologii radarowej.

Zdjęcie 2: Mural jako żart

Spis treści rozdziału

http://www.radartutorial.eu/04.history/hi04.po.html Zarys historyczny
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi05.po.html Specyfikacja patentowa Christiana Hülsmeiera
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi80.po.html Zarys historyczny: Wynalezienie magnetronu
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi81.po.html Pochodzenie terminu „Radar”
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi91.po.html Zarys historyczny: Wynalezienie rury o fali bieżącej
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi92.po.html Zarys historyczny: Wynalezienie klistrona