www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Глава «История на радиолокацията»

Предварителен преглед на уебсайта

Изображение 1: Предварителен преглед на уебсайта

Шеговито замислен стенопис показва радарно устройство от 1036 г. за откриване на динозаври като сценарий от каменната ера.

Изображение 1: Стенопис като шега

Този малък раздел от началната страница «Основи на радарната техника» съдържа исторически преглед на радарната техника.

Изображение 2: Стенопис като шега

Съдържание на главата

http://www.radartutorial.eu/04.history/hi04.bg.html Исторически преглед
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi05.bg.html Патентна спецификация на Christian Hülsmeier
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi80.bg.html Исторически преглед: Изобретяване на магнетрона
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi81.bg.html Произход на термина «радар»
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi91.bg.html Исторически преглед: Изобретяване на лампата с бягаща вълна
http://www.radartutorial.eu/04.history/hi92.bg.html Исторически преглед: Изобретяване на клистрона