www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzlarının Beslenmesi

 1. Dalga kılavuzlarında enerji elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılır.
 2. Dalga kılavuzları farklı kesitlere sahiptirler. Pratikte en çok dikdörtgen ve dairesel kesitli olanlar kullanılır.
 3. Dalga kılavuzunun duvarları, dalgaların istenen yönden farklı bir yönde yayılmasını engeller.
 4. Dalga kılavuzlarının, karşılaştırılabilen koaksiyel iletkenlere göre kayıpları daha azdır ve daha fazla yüklenebilirler.
 5. Dalga kılavuzları, minimum boyutlarına bağlı olarak 1000 MHz in altındaki frekanslarda kullanılması pratik değildir.
 6. Elektrik dalgaları iletken yüzeylere sadece dik yönde, manyetik dalgalar ise paralel yönde meydana gelebilir.
 7. Elektromanyetik dalgalar kılavuzun yan duvarları arasında zikzak çizerek yayılırlar.
 8. Dalga kılavuzları sadece dalga kılavuzunun sınır frekansı üzerindeki frekanslarda çalıştırılabilir. Sınır frekansı: λsınır = 2·a
 9. Yürüyen dalgalar (aynı fazlı E- ve H-alanları), bir dalga kılavuzunda sadece dalga kılavuzunun dalga direncine eşit bir dirençle kapatılmış ise meydana gelebilir.
 10. Dalga kılavuzları, sonda ile E-alanının maksimum olduğu noktada, tel halka ile H-alanın maksimum olduğu noktada veya kılavuzdaki açıklıklardan haricen uyarılabilir.
 11. Dalga kılavuzunun sabit, yarı sabit ve döner ara elemanları vardır. Yarı sabit ve döner elemanlar en çok boğazlarda kullanılır.
 12. Dönüş ve burgu elemanları sayesinde ani yansımalar engellenir. Dönüş elemanının büküm yarıçapı en az iki dalga boyu olmalıdır. Burgular iki dalga boyu mesafede yapılmalıdır. Keskin dönüşlerde özel açı parçaları kullanılır.
 13. Bir dalga kılavuzunda meydana gelen duran dalga, dalga kılavuz içine daldırılan bir sonda vasıtasıyla ölçülebilir.
 14. Dalga kılavuzları içine nemli havanın sızmasını engellemek için, masraflıda olsa, sıkça kurutulmuş hava basılır.