www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzları Tekniğinin Özeti

 1. Dalga kılavuzlarında enerji elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılır.
 2. Dalga kılavuzları değişik kesitlere sahiptirler. Pratikte en çok dikdörtgen ve dairesel kesitli olanlar kullanılır.
 3. Dalga kılavuzu duvarlarının tek görevi dalgaların istenen yönden farklı bir yöne yayılmasını engellemesidir.
 4. Dalga kılavuzlarının, karşılaştırılabilir eşeksenel iletkenlere göre kayıpları daha azdır ve daha fazla yüklenebilirler.
 5. Uyartım frekansına bağlı en küçük boyutlarının bir sonucu olarak dalga kılavuzları uygulamada 1000 MHz in üstündeki frekanslarda kullanılır
 6. Elektrik dalgaları, iletken yüzeylere sadece dik yönde, manyetik dalgalar ise paralel yönde meydana gelebilir.
 7. Elektromanyetik dalgalar kılavuzun yan duvarları arasında zikzak çizerek yayılırlar.
 8. Dalga kılavuzları sadece dalga kılavuzunun sınır frekansı üzerindeki frekanslarda çalıştırılabilir. Sınır frekansı: λsınır = 2·a
 9. Dalga kılavuzunda yürüyen dalgalar (aynı fazlı E- ve H-alanları), dalga kılavuzu sadece dalga direncine eşit bir dalga empedansı ile sonlandırılmış ise meydana gelebilir.
 10. Dalga kılavuzları, E-alanının en büyük olduğu noktada sonda ile; H-alanın en büyük olduğu noktada ise tel halka ile; ya da dalga kılavuzu dışındaki açıklıklardan uyartılabilir.
 11. Dalga kılavuzunun sabit, yarı sabit ve dönen bağlantılı tipleri vardır. Yarı sabit ve dönen elemanlar en çok boğazlarda kullanılır.
 12. Dönüş ve burgu elemanları sayesinde ani yansımalar engellenir. Dönüş elemanının büküm yarıçapı en az iki dalga boyu kadar olmalıdır. Dönüşler iki dalga boyundan daha uzak aralıklarla yapılmalıdır. Keskin dönüşlerde yalnızca özel açı parçaları kullanılabilir.
 13. Bir dalga kılavuzunda meydana gelen duran dalga, dalga kılavuz içine daldırılan bir sonda vasıtasıyla ölçülebilir.
 14. Dalga kılavuzları içine nemli havanın sızmasını engellemek için, işlem karmaşık olsa da, sıkça kurutulmuş hava basılır.