www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ortomod Bağlaştırıcı

Yanal bağlantı
Eksenel bağlantı
Ortak bağlantı

Resim 1: Ortomod Bağlaştırıcı

Yanal bağlantı
Eksenel bağlantı
Ortak bağlantı

Resim 1: Ortomod Bağlaştırıcı

Ortomod Bağlaştırıcı

Ortomod bağlaştırıcı (Orthomode Transducer, OMT veya Orthomode Junction, GMJ) bir Dalga Kılavuzu parçasıdır. Bu parça ortogonal (dikey) olarak uzanan polarize elektromanyetik dalgalar için çift yönlü bir polarizasyon anahtarı gibi çalışır. İki ayrı dalga kılavuzu ile gelen, doğrusal polarizasyona sahip, frekansları aynı ve polarizasyon düzlemleri ise birbirine dik olan dalgaları ayırmak veya birleştirmek için kullanılır. Daha ziyade meteoroloji tekniğindeki çift polarizeli radar antenlerinde kullanılır.

Bu bileşene, farklı polarizasyon düzlemlerinin halâ tek bağlaştırıcı kullandığı erken uydu sistemlerinde rastlamak mümkündür. Bu orada genellikle „ortomod T-parçası“ olarak adlandırılırdı. İletişim teknolojisinde sınırlı bir frekans aralığında daha fazla bilgi iletebilmek için kullanılır.

Ortomod bağlaştırıcılar resim galerisi

Resim 2: Bir yağış radarındaki ortomod bağlaştırıcı

Resim 3: Bir yivli boynuz ışıyıcı ve bir ortomod bağlaştırıcısı bulunan iletişim uydusu anteni