www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Co to jest przetwornik ortomodowy?

Przetwornik ortomodowy

port boczny
port osiowy
port wspólny

Rysunek 1: Przetwornik ortomodowy

port boczny
port osiowy
port wspólny

Rysunek 1: Przetwornik ortomodowy

Przetwornik ortomodowy

Przetwornik ortomodowy (w języku angielskim: Orthomode Transducer, OMT) to element falowodu używany jako dwukierunkowy przełącznik polaryzacji ortogonalnie spolaryzowanych fal elektromagnetycznych. Służy do rozdzielania lub łączenia dwóch falowodów o tej samej częstotliwości i polaryzacji liniowej, których płaszczyzny polaryzacji są do siebie prostopadłe. Jest on stosowany głównie w radarach meteorologicznych w antenach do radarów dwupolaryzacyjnych.

We wczesnych systemach satelitarnych, w których dla różnych płaszczyzn polaryzacji stosowano indywidualne konwertery, również można było znaleźć ten element. Tam często nazywano go po prostu „ortomodowym trójnikiem“. W technice komunikacyjnej jest ona wykorzystywana do przesyłania większej ilości informacji w ograniczonym zakresie częstotliwości.

Galeria zdjęć przetworników ortomodowych

Rysunek 2: Przetwornik ortomodowy w radarze meteorologicznym

Rysunek 3: Antena satelitarna do komunikacji z promiennikiem anteną tubową użebrowaną i przetwornikiem ortomodowym