www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Какво е ортомод?

Разделител на поляризацията (ортомод)

страничен
конектор
основен
конектор
общ конектор

Изображение 1: Разделител на поляризацията (ортомод)

страничен
конектор
основен
конектор
общ конектор

Изображение 1: Разделител на поляризацията (ортомод)

Разделител на поляризацията (ортомод)

Разделител на поляризацията или «Ортомод» (от английски език: Orthomode Transducer, OMT) е вълноводен компонент, използван като двупосочен поляризационен комутатор за ортогонално поляризирани електромагнитни вълни. Използва се за разделяне или комбиниране на две направлявани вълноводни вълни с еднаква честота и линейна поляризация, чиито поляризационни равнини са перпендикулярни една на друга. Използва се главно в метеорологичната радарна техника в антени за двуполяризирани радари.

В ранните сателитни антени, където все още се използват отделни преобразуватели за различните равнини на поляризация, този компонент също може да бъде открит. В такива устройства, изпълнени под формата на вълноводен тройник, вълните с вертикална и хоризонтална поляризация пристигат на входа на вълновода и излизат разделени по поляризация през главния и страничния изход. В комуникационните технологии той се използва за предаване на повече информация в ограничен честотен диапазон.

Галерия от снимки за разделители на поляризацията

Изображение 2: Разделител на поляризацията в метеорологичен радар

Изображение 3: Спътникова антена за комуникация с гофрирана рупорна антена и разделител на поляризацията.