www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İletken Bölümleri

Akımın ilerleyişi
Gerilimin ilerleyişi
Direncin ilerleyişi

Resim 1: Bir iletken üzerinde akım- ve gerilimin ilerleyişi

Akımın ilerleyişi
Gerilimin ilerleyişi
Direncin ilerleyişi

Resim 1: Bir iletken üzerinde akım- ve gerilimin ilerleyişi

Resim 2: Ara mesnet elemanı gibi kullanılan saplama iletkenler

İki-telli İletken

Resim 2: Ara mesnet elemanı gibi kullanılan saplama iletkenler

İletken Bölümleri

Yüksek frekans tekniğinde genellikle boylamasına yönde uyarlanmış iletken bölümleri kullanılırlar. Saplama ya da koçan (stub) denilen bu tür iletken bölümleri ana iletkene paralel bağlanabilirler. Boylamasına uyumlama aktarılan dalga boyuna göre olmalıdır.

Bu iletken bölümleri bilinçli olarak uyumsuz çalıştırılırlar: Yani bunlar iletken empedansı kadar bir dirençle sonlandırılmazlar, aksine ya kısa devre edilirler ya da açık devre bırakılırlar.

Bir kısa devrenin anlamı bu yerde direncin ya sıfır ya da sıfıra yakın bir değerde olduğudur. Böylece bu noktada ölçülebilir gerilim keza sıfıra eşittir, fakat burada bir en büyük değerde bir akım akacaktır. Bir açık devre iletkende hiç akım akamaz, fakat bu noktadaki gerilim kendi en büyük değerini alır. Bu iletkendeki yüksek frekanslı dalgalarda bu tür uyumsuz noktalarda dalga tümüyle yansır. İlerleyen dalgaların yansıyan dalgalarla girişimi sonucu bir duran dalga meydana gelir. İletken boyunca artık bu maksimum (veya kısa devrede halinde: minimum) gerilim uyumsuzluk noktasından itibaren yarım dalga boyu sonra tekrardan ölçülebilir.

Eğer bu açıklık sadece çeyrek dalga boyu kadarsa oran bu kez tersine döner. Uyumsuzluğun (açık devre iletken) olduğu bu noktada maksimum gerilim sıfır, buna karşılık akım maksimumdur. Eğer uyumsuzluk noktası bir kısa devre ise bu sefer akım sıfır, fakat gerilim maksimumdur.

Akım ve gerilim biliniyorsa Ohm kanununa göre R = U / I denkleminden direnç hesaplanabilir. Eğer gerilim sıfırsa dirençte sıfır olacaktır. Eğer akım sıfırsa payda sıfır olduğundan direnç bu kez sonsuz olacaktır. Boylamasına uyarlamalı iletken şimdi örneğin kısa devre hali tersine dönecek, yani açık bir iletkene dönüşecektir.

Kullanım Yerleri