www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzlarında Basınçlı Hava

Resim 1: PAR-80 radarının hava kurutucusu

Dalga Kılavuzlarında Basınçlı Hava

Bir dalga kılavuzunun içindeki havanın nemi dalga kılavuzunun dielektrik dayanımını ve geçiş zayıflamasını önemli ölçüde olumsuz etkiler. Bu sebeple dalga kılavuzu sistemleri bir kurutucuda kurutulmuş basınçlı hava ile doldurulur. Eğer sistemde herhangi bir yerde kaçak varsa, basınçlı hava sürekli oradan dışarı kaçacak ve içeriye nemli havanın girmesini önleyecektir.

Buna ilaveten, basıncın ayarlanan değerin altına düşmesi durumunda, nem sızması sonucu oluşabilecek elektriksel atlamaları (flashovers) güvenli bir şekilde önlemek için bir basınç anahtarı koruma devrelerini tetikler. Basıncın fazla olması dalga kılavuzu içinde dalgaların yayılmasını pratikte etkilemez. Yüksek basınç ayar değeri sadece basınç anahtarının tepki eşiğine göre seçilir, ancak bu değer, en azından, dallanmış (branşmanlara ayrılmış) dalga kılavuzunun en son dalındaki basınca dahi uygun olmalıdır.

Silikagel kartuşu: Bir ucunda pasolu kapak bulunan ve diğerine hortum bağlanabilen içi nem alıcı silikagel malzeme ile dolu çelik gövdeli bir kartuş.

Resim 2: Bir kullanılmış kurutma kartuşundaki nem tutucu malzeme

Hava çoğunlukla bir ya da daha fazla sayıda nem tutucu granüllerin bulunduğu kartuşlardan geçirilerek sisteme yollanır. Bu malzeme son derece nem tutucudur (hygroscopic) ve havanın nemini kristal kafesi içine emer. Nemi emdikçe esas rengi olan beyazdan uzaklaşır, bu da bize nem tutucu malzemenin kullanılabilirliği hakkında bir fikir verir.