www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Deshidratoare

Ilustrație 1: Deshidrator din compunerea radarului ATC PAR-80

Deshidratoare

Prezenţa umezelii în interiorul ghidurilor de undă are o serie de efecte negative, cum ar fi creşterea coeficientului de undă staţionară şi chiar apariţia unor descărcări electrice în ghid la puteri mai ridicate. Pentru a elimina umezeala din traseele ghid de undă, unele radare folosesc sisteme de uscare a aerului, numite şi deshidratoare. Prin intermediul unui compresor aerul din interiorul ghidurilor de undă este în permanenţă recirculat şi uscat. Aerul este menţinut la o presiune mai mare decât cea atmosferică, astfel încât la apariţia unei fisuri aerul uscat din interior să iasă afară, împiedicând pătrunderea aerului umed în ghid. În plus, în acest fel se pot detecta mai uşor neetanşeităţile ghidului.

Deshidratorul poate conţine şi o serie de circuite de interblocare, care opresc funcţionarea unor echipamente ale radarului (ex. emiţătorul) în cazul în care presiunea aerului din ghiduri este sub o anumită valoare limită.

desiccant dehydrator

Ilustrație 2: Recipient cu substanţă desicantă

Pentru uscarea aerului acesta este circulat printr-un recipient ce conţine o substanţă desicantă, de obicei silicagel. Cristalele de silicagel absorb apa, la ieşire aerul fiind uscat. Pe măsură ce absorb umezeala cristalele de silicagel îşi schimbă culoarea, acesta fiind un indicator pentru schimbarea silicagelului. Silicagelul poate fi reciclat prin încălzirea lui timp de câteva ore la o anumită temperatură.