www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Ronde en elliptische golfgeleiders

Figuur 1: Sectie van een elliptische flexibele golfgeleider (Flexwell golfgeleider)

Figuur 1: Sectie van een elliptische flexibele golfgeleider (Flexwell golfgeleider)

Ronde en elliptische golfgeleiders

Ronde en elliptische golfgeleiders hebben hun naam te danken aan hun doorsnede. Tegenwoordig worden golfgeleiders met een rechthoekige doorsnede meer gebruikt voor toepassingen met langere golven in het UHF-bereik. In hogere frequentiebereiken worden ze vaak alleen gebruikt voor korte verbindingen.

Ronde golfgeleiders zijn effectiever en goedkoper in hogere frequentiebereiken, maar de verwerking is ingewikkelder. Wiskundig kunnen ronde golfgeleiders berekend worden als elliptische als de zijden a=b worden ingesteld.

Het berekenen van de cut-off golflengte is erg ingewikkeld. Maar als vuistregel kan gesteld worden dat elliptische golfgeleiders bijna twee keer zo groot zijn in hun afmetingen als een elektrisch equivalent rechthoekig type. Het doorslaggevende voordeel van een flexibele elliptische golfgeleider is dat langere lengtes ervan kunnen worden getransporteerd op haspels of op kabeltrommels. Elliptische golfgeleiders maken kleinere buigradii mogelijk dan zuiver ronde golfgeleiders.

Figuur 2: E-veld in de elliptische golfgeleider (momentopname)

Figuur 2: E-veld in de elliptische golfgeleider (momentopname)

De modusaanduidingen verschillen van die van de modus in de rechthoekige golfgeleider. In een elliptische golfgeleider kunnen zowel cosinuselliptische HCm,n als sinuselliptische HSm,n golven voorkomen. In het algemeen geeft „m“ het aantal veldsterktemaxima aan de brede kant aan en „n“ aan de smalle kant. Een H21 golf in een rechthoekige golfgeleider heeft daarom twee veldsterkte maxima aan de brede kant en één aan de smalle kant. De fundamentele golf van een ronde golfgeleider wordt HC11 genoemd.

Sonde voor horizontale
polarisatie
Sonde voor verticale
polarisatie (achter)
Post voor kortsluiting
tussen de sondes

Afbeelding 3: Ronde golfgeleider in een satellietontvangerconverter

Sonde voor horizontale
polarisatie
Sonde voor verticale
polarisatie (achter)
Post voor kortsluiting
tussen de sondes

Afbeelding 3: Ronde golfgeleider in een satellietontvangerconverter

Ronde golfgeleiders worden gebruikt

Figuur 3 toont een blik in de gegroefde hoornradiator van een LNB waarvan de plastic afdekkingen zijn verwijderd. Opvallend is een kortsluitpaal tussen de twee E-probes. De E-sonde voor het horizontaal gepolariseerde veld is alleen in de vergroting direct voor deze paal te zien. Opmerking: de LNB is hier liggend afgebeeld, in de montagepositie is het beeld 90° gedraaid.