www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Kulaté a eliptické vlnovody

Obrázek 1: Řez eliptickým ohebným vlnovodem (Flexwellův vlnovod)

Obrázek 1: Řez eliptickým ohebným vlnovodem (Flexwellův vlnovod)

Kulaté a eliptické vlnovody

Kulaté a eliptické vlnovody dostaly své jméno díky svému průřezu. V současné době se pro aplikace na delších vlnách v pásmu UHF používají spíše vlnovody s obdélníkovým průřezem. Ve vyšších frekvenčních pásmech se často používají pouze pro krátká spojení.

Kulaté vlnovody jsou ve vyšších frekvenčních rozsazích levnější, ale jejich zpracování je složitější. Matematicky lze kulaté vlnovody počítat jako eliptické, pokud se nastaví strany a = b.

Výpočet mezní vlnové délky je velmi složitý. Ale jako názorné pravidlo lze uvést, že eliptické vlnovody mají téměř dvakrát větší rozměry než elektricky ekvivalentní obdélníkový typ. Rozhodující výhodou pružného eliptického vlnovodu je, že jeho větší délky lze přepravovat v kotoučích nebo na kabelových bubnech. Eliptické vlnovody umožňují menší poloměry ohybu než čistě kruhové vlnovody.

Obrázek 2: E-pole v eliptickém vlnovodu (okamžitý obraz)

Obrázek 2: E-pole v eliptickém vlnovodu (okamžitý obraz)

Označení módů se liší od označení módů v obdélníkovém vlnovodu. V eliptickém vlnovodu se mohou vyskytovat kosinoeliptické HCm,n i sinusově eliptické HSm,n vlny. Obecně „m“ označuje počet maxim intenzity pole na široké straně a „n“ na úzké straně. Vlna H21 v obdélníkovém vlnovodu má tedy dvě maxima intenzity pole na široké straně a jedno na úzké straně. Základní vlna kruhového vlnovodu se nazývá HC11.

Sonda pro horizontální
polarizaci
Sonda pro vertikální
polarizaci (vzadu)
Sloupek pro zkrat
mezi sondami

Obrázek 3: Kulatý vlnovod v konvertoru satelitního přijímače

Sonda pro horizontální
polarizaci
Sonda pro vertikální
polarizaci (vzadu)
Sloupek pro zkrat
mezi sondami

Obrázek 3: Kulatý vlnovod v konvertoru satelitního přijímače

Používají se kulaté vlnovody:

Obrázek 3 ukazuje pohled do drážkovaného rohového zářiče LNB, jehož plastové kryty byly odstraněny. Nápadný je zkratovací sloupek mezi dvěma E-sondami. Sonda E pro horizontálně polarizované pole je vidět pouze ve zvětšení přímo před tímto sloupkem. Poznámka: LNB je zde zobrazen vleže, v montážní poloze je obraz otočen o 90°.