www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Кръгли и елиптични вълноводи

Изображение 1: Разрез на елиптичен гъвкав вълновод («Вълновод Флексуел»)

Изображение 1: Разрез на елиптичен гъвкав вълновод («Вълновод Флексуел»)

Кръгли и елиптични вълноводи

Кръглите и елиптичните вълноводи са получили името си заради напречното си сечение. В днешно време вълноводите с правоъгълно сечение се използват повече за приложения с по-дълги вълни в UHF диапазона. В по-високите честотни диапазони те често се използват само за къси връзки.

Кръглите вълноводи са по-евтини в по-високите честотни диапазони, но обработката им е по-сложна. Математически кръглите вълноводи могат да бъдат изчислени като елиптични, ако се зададат страните a=b.

Изчисляването на критична дължина на вълната е много сложно. Но като визуално правило може да се посочи, че елиптичните вълноводи са почти два пъти по-големи по размери от електрически еквивалентния правоъгълен тип. Решаващото предимство на гъвкавия елиптичен вълновод е, че по-големи дължини от него могат да се транспортират на макари или на кабелни барабани. Елиптичните вълноводи позволяват по-малки радиуси на огъване, отколкото чисто кръглите вълноводи.

Изображение 2: Е-поле в елиптичен вълновод (моментно изображение)

Изображение 2: Е-поле в елиптичен вълновод (моментно изображение)

Означенията на режимите се различават от тези на режимите в правоъгълния вълновод. В елиптичния вълновод могат да се появят косинусоелиптични HCm,n, както и синусоелиптични HSm,n вълни. В общия случай «m» показва броя на максимумите на напрегнатостта на полето от широката страна, а «n» - от тясната страна. Следователно вълна H21 в правоъгълен вълновод има два максимума на напрегнатостта на полето на широката страна и един на тясната страна. Фундаменталната вълна в кръгъл вълновод се нарича HC11.

Сонда за хоризонтална
поляризация
Сонда за вертикална
поляризация поляризация
(отзад)
Стълб за късо
съединение между
сондите

Изображение 3: Кръгъл вълновод в конвертор на сателитен приемник

Сонда за хоризонтална
поляризация
Сонда за вертикална
поляризация поляризация
(отзад)
Стълб за късо
съединение между
сондите

Изображение 3: Кръгъл вълновод в конвертор на сателитен приемник

Използват се кръгли вълноводи:

На изображение 3 е показан изглед към гофрирана рупорна антена, чиито пластмасови капаци са отстранени. Забелязва се стълб с късо съединение между двете Е-сонди. Е-сондата за хоризонтално поляризираното поле може да се види само при увеличението непосредствено пред този стълб. Забележка: LNB е показан тук в легнало положение, а в монтажно положение изображението е завъртяно на 90°.