www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Tek-darbe Anteninin Boynuz Işıyıcısı

Dalga kılavuzu bağlantıları görünüşü 
(Büyütmek için tıklayınız: 500·450 piksel = 13 kByte)

Resim 1: Dalga kılavuzu bağlantılarının görünüşü

T- tipi hibrid kavşak 
(Büyütmek için tıklayınız: 500·450 piksel = 11 kByte)

Resim 3: Toplamda üç adet Magic- T var…

T- tipi hibrid kavşak 
(Büyütmek için tıklayınız: 500·450 piksel = 14 kByte)

Resim 2: Magic- T

E-kavşağı 
(Büyütmek için tıklayınız: 500·450 piksel = 17 kByte)

Resim 4: …ve arada bir E-dalı bulunuyor.

Bir Tek-darbe Anteninin Boynuz Işıyıcısı

Boynuz ışıyıcılı tek darbe antenleri sıkça hedef izleme radarlarında kullanılır. Buradaki parabol yansıtıcının odak noktasında, odak noktasının etrafına dizilmiş, dört adet boynuz ışıyıcı bulunur. Her bir ışıyıcı bir çeyrekten (quadrant) sorumludur. Eğer yansımayı yapan nesne anten çizgesinin tam merkezinde ise, o zaman her bir ışıyıcı eşit miktarda yankı işareti alır. Eğer, bu nesne tam merkezde bulunmuyorsa, o zaman en azından bir boynuz ışıyıcı diğerlerinden daha kuvvetli yankı işareti alır.

Dört boynuz ışıyıcının her biri tarafından alınan enerji bölümleri, toplam ve farklarından Σ, ΔAzi ve Δyük olarak adlandırılan üç alıcı kanalı için yankı işaretleri oluştururlar. Bunun için kullanılan dalga kılavuzu bölümüne bir Tek-darbe Dubleks Aygıtı denilir ve bu aygıt çok dar bir hacimde çok sayıda dalga kılavuzu dal ve burgu gibi dalga kılavuzu elemanlarını kullanır.

İşaret toplamları ve farkları bir Magic- T de oluşur. A ve B kollarının ikisi de buradaki yatay polarizasyonlu alım alanında aynı fazla uyartılır. Her iki boynuz ışıyıcının E- veya seri dalda farkı ve H- veya paralel dalda ise toplamları oluşur. C ve D boynuz ışıyıcıların işaretleri de benzeri şekilde ikinci bir Magic- T de işlenir.

Toplamda üç adet Magic-T kullanılır:

  1. A-B ve A+B için
  2. C-D ve C+D için
  3. Δyük = (A+B)-(C+D) ve Σ = A+B+C+D için

Resim 5: Dörde bölünmüş boynuz ışıyıcı, dört ayrı dalga kılavuzu bir ortak bağlantı flanşı ile devam ediyor.

Burada, ilk Magic-T den sonraki dalga kılavuzu bükümünün zıt yönde oluşundan dolayı, hem (A+B) ve (C+D), hem de (A-B) ve (C-D) işaretlerinin birbirlerine zıt fazda oluştuğuna dikkat etmek gerekir. Böylece, bir sonraki matematiksel işlemde, toplama veya çıkartma işaretleri tersine çevrilir! Bir diğer saf E- veya seri dal ΔAzi = (A-B)+(C-D) işaretini oluşturur.