www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzları ile Dallanma Devreleri

Resim 1: Alan hattı dağılımı ve eşdeğer devre şeması ile H- veya paralel dal

Eşdeğer devre resmi:

Resim 1: Alan hattı dağılımı ve eşdeğer devre şeması ile H- veya paralel dal

Dalga Kılavuzları ile Dallanma Devreleri

Bir dalga kılavuzundaki enerjinin sıkça sadece bir tüketiciye değil, birden fazla tüketiciye dağıtılması gerekebilir. Bu amaçla „dal“ (branch) denilen dalga kılavuzu elemanları kullanılır.

H- veya paralel dal

İlk olarak yandaki bitişik yapıya bakınız. Bu dala H- veya paralel dal denilir. H-alanı dallanma noktasına ulaşır ve burada, iki daldaki son yüke göre bölünür. E-alan çizgileri her iki yönde eş-fazlı yayılırlar.

Resim 2: Alan hattı dağılımı ve eşdeğer devre şeması ile E- veya seri dal

Ersatzschaltbild:

Resim 2: Alan hattı dağılımı ve eşdeğer devre şeması ile E- veya seri dal

E- veya seri dal

E- veya seri dalda enerji her iki yönde, aralarında 180° faz farkı olacak şekilde bölünür. Eşdeğer devreden de açıkça görüldüğü gibi, bu tür dalda, dalların uçlarında aynı akım, fakat farklı bir gerilim meydana gelir.

Magic-T

Seri ve paralel dalların bir arada bulunduğu bu bileşime Magic-T (Hibrit tip) denilir.

Ayar cıvataları yardımıyla uyum sağlandığında, H-girişinden, E-girişine veya tersi yönde, hiç bir enerji geçemez. Bununla birlikte B ve C çıkışlarındaki enerji toplamı girişteki enerjilerin toplamına eşittir.

Bu tür devre modülleri ölçüm ve Tek-darbe Antenlerinde frekansın karıştırılması amacıyla kullanılır.

Magic-T

Resim 4: Magic-T hibrit (gerçek)

E- girişi
H- girişi
B- kolu
C- kolu
Ayar
cıvataları

Resim 3: Magic-T hibrit (şematik)

E- girişi
H- girişi
B- kolu
C- kolu
Ayar
cıvataları

Resim 3: Magic-T hibrit (şematik)