www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzu Kavşakları

Paralel kavşak E- alanı aynı faza sahip
Paralel kavşak Alan çizgileri resmi
H- alanı Eşdeğer devre

Resim 2: H- alanı aynı faza sahip

Dalga Kılavuzu Kavşakları

Bir dalga kılavuzundaki enerjinin sıkça sadece bir cihaza değil, birden fazla cihaza dağıtılması gerekebilir. Bu amaçla dalga kılavuzu kavşak elemanları kullanılır.

H-kavşak veya paralel kavşak

Yandaki resimlere bakınız. Bu kavşak T- tipi H- kavşak veya paralel kavşak olarak adlandırılır, çünkü „B“ kolunun uzun ekseni manyetik alana paraleldir. H-alanı B ve C uçlarında enerji yük ihtiyacına uygun olarak bölünür. E-alan çizgileri her iki yönde aynı fazda yayılırlar.

Seri kavşak Alan çizgileri resmi
E-kavşak Eşdeğer devre

Resim 2: E- alanı aynı faza sahip

E- kavşak veya seri kavşak

E- kavşak yada seri kavşakta enerji her iki yönde 180° faz farkı ile bölünür. Eşdeğer devreden de açıkça görüldüğü gibi, bu tür kavşakta kavşak uçlarında aynı akım, fakat farklı bir gerilim meydana gelmektedir.

Hibrid tip T- kavşak

Seri ve paralel kavşaklarının bir arada bulunduğu türe hibrid tip T- kavşak denilir.

Ayar cıvataları yardımıyla uyum sağlandığında H-girişinden E-girişine veya tersi yönde hiç bir enerji varamaz. Bununla beraber B ve C çıkışlarındaki enerji toplamı girişteki enerjilerin toplamına eşittir.

Bu tür modüller frekansın karıştırılmasında ve ölçüm amacıyla kullanılır.

Resim 4: Hibrid tip T- kavşak

Magic-T

Resim 4: Hibrid tip T- kavşak

E- girişi
H- girişi
B çıkışı
C çıkışı
Ayar
cıvataları

Resim 3: Hibrid tip T- kavşak

E- girişi
H- girişi
B çıkışı
C çıkışı
Ayar
cıvataları

Resim 3: Hibrid tip T- kavşak