www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Вълноводни разклонения

Изображение 1: H-тройник с разпределение на полевите линии и еквивалентна електрическа схема

Изображение 1: H-тройник с разпределение на полевите линии и еквивалентна електрическа схема

Вълноводни разклонения

Често енергията, пренасяна от вълновод, е необходима не само на един потребител, но и на няколко крайни устройства. За тази цел се използват така наречените вълноводни разклонения. Ако плоскостта на разклонението съвпада с плоскостта, в която лежат магнитните силови линии, този тройник се нарича H-тройник, в случай на отклонение в плоскостта на силовите линии на вектора Е на основния тип вълна H10 – E-тройник.

H-тройник

Първо ще разгледаме структурата на съседната снимка. Това разклонение се нарича Н-тройник или паралелно разклонение. Н-полето достига до клона и се разделя между двата клона пропорционално на крайното натоварване. Линиите на полето Е се движат със същата фаза в двете посоки.

Изображение 2: E-тройник с разпределение на полевите линии и еквивалентна електрическа схема

еквивалентна схема:

Изображение 2: E-тройник с разпределение на полевите линии и еквивалентна електрическа схема

E-тройник

При разклонението E-тройника или серийно разклонение енергийният поток се разделя в двете посоки с фазова разлика 180°. От еквивалентната електрическа схема става ясно, че този тип разклонения водят до един и същ ток, но до различни напрежения в разклоненията.

Двоен вълноводен тройник

Комбинацията от E-тройник и H-тройник се нарича двоен вълноводен тройник или двоен Т-мост.

Ако съгласуването се постигне с помощта на компенсационните винтове, никаква енергия не може да премине от входа Н към входа Е и обратно. Изходите B и C обаче съдържат сумата от двата входа.

Този двоен вълноводен тройник се използва за смесване на честоти, за измервателни цели и за моноимпулсни антени.

Magic-T

Изображение 4: Двоен вълноводен тройник

вход E (или D-рамо)
вход H (или A-рамо)
B-рамо
C-рамо
компенсационни
винтове

Изображение 3: Двоен вълноводен тройник

вход E (или D-рамо)
вход H (или A-рамо)
B-рамо
C-рамо
компенсационни
винтове

Изображение 3: Двоен вълноводен тройник