www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzu Empedans Uyumlamaları

Resim 1: Dalga Kılavuzu Empedans Uyumlamaları

Resim 1: Dalga Kılavuzu Empedans Uyumlamaları

Dalga Kılavuzu Empedans Uyumlamaları

Dalga kılavuzu parçaları arasında empedans uyumsuzlukları ve zararlı yansımaları önlemek için sıkça bir uyumlaşmanın (matching) sağlanması gerekir. Bu uyumlaşmaya „iris“ denilir ve iris endüktif, kapasitif ya da ikisinin birlikte etkisiyle tınlaşım (resonance) durumu da olabilir.

Bir endüktif irisin karşılık gelen eşdeğer devresi A grafiğinde görülmektedir. İris, dalga kılavuzundaki kalan açıklığın büyüklüğünün tersine orantılı bir paralel devre (shunt) endüktans gibidir. Endüktif irisin kenarı manyetik alana diktir.

Kapasitif irisin paralel devresi de (grafikteki, B görünümü) aynı etkiye sahiptir. Yine, endüktif iriste olduğu gibi, kapasitans, dalga kılavuzu içindeki açıklığın büyüklüğünün tersine orantılıdır, ancak irisin kenarı bu sefer elektrik alanına diktir.

C görünümünde iris, hem elektrik, hem de manyetik alanı etkiler ve böylece dalga kılavuzunda bir endüktans ve kapasitanstan oluşan bir paralel tınlaşım devresi meydana gelir. İris, tınlaşım frekansında büyük bir omik direnç gibi davranır. Bu tınlaşım devresi, tınlaşım frekansının altında endüktif, üzerinde ise kapasitif karakterlidir.

Empedans uyumlama işlemlerinde keza iletken çubuklar ve cıvatalar da kullanılabilir.

Resim 2: Hava sızdırmaz sonlandırmalı dalga kılavuzu kesiti ve endüktif diyafram

Resim 2: Hava sızdırmaz sonlandırmalı dalga kılavuzu kesiti ve endüktif diyafram