www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dönüş Elemanları ve Burgu Elemanlar

Bir dalga kılavuzunda enerjinin yansıma kayıplarına uğramadan ilerlemesi için hat boyunca boyutlarının ve şeklinin sabit kalması gerekir. Her ani bir boyut ve biçim değişikliği yansımalara sebebiyet verir. Bu durum istenmediğinden, boyut ve biçim değişiklikleri yumuşatılarak yapılmalı veya yapısal kurallara dikkat edilerek özel önlemler alınmalıdır.

Dönüş elemanları

Yumuşak dönüşlerde dönüş çapı iki dalga boyundan daha büyük olmalıdır.

Dalga kılavuzu dönüş elemanı
H - tipi dönüş elemanı E - tipi dönüş elemanı

Resim 1: H- tipi dönüş elemanı ve E- tipi dönüş elemanı

Dalga kılavuzu dönüş elemanı

Resim 2: Açı parçası

Bu sayede yansımalar en az seviyede meydana gelir ve dönüşün, dalga kılavuzun dar kenarında mı, yoksa geniş kenarında mı olduğunun bir önemi kalmaz.

90° lik keskin dönüşler normal olarak yansımalara sebebiyet verir. Yansımaları önlemek için buralarda açı parçaları kullanılır.

Resim 3: Dalga kılavuzu burgu elemanı

Dalga kılavuzu burgu elemanı 
(Büyütmek için tıklayınız: 640·480 piksel = 27 kByte)

Resim 3: Dalga kılavuzu burgu elemanı

Burgu elemanlar

Her tür dönme ve burma işlemini yapabilmek için esnek dalga kılavuzları geliştirilmiştir. Bunların esnek kısmı her yönde bükülebilir. Ancak bu tür dalga kılavuzlarının kayıpları sabit tiplere göre daha fazladır.

Resim 4: Esnek dalga kılavuzu

Esnek dalga kılavuzu

Resim 4: Esnek dalga kılavuzu