www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Döner Dalga Kılavuzu Elemanı

Döner kavrama

Resim 1: Eş eksenli döner dalga kılavuzu parçası

Döner Dalga Kılavuzu Elemanı

Enerjinin sabit bir kısımdan döner bir kısma (örneğin antene) aktarılması gerekiyorsa, ya dairesel dalga kılavuzu veya merkezinde döner bir elemanın bulunduğu boyu kısa, eş eksenli dalga kılavuzu parçası kullanılır.

Bir sonda vasıtasıyla dalga kılavuzundaki yüksek frekanslı enerji eş eksenli parça tarafından kapılır (coupling in) veya salınır (coupling out).

Döner bir eleman olarak daha ziyade bir dairesel dalga kılavuzu parçası uygundur. Resimde görülen tip en çok kullanılanıdır.

Dairesel dalga kılavuzu parçasının boyutları, elektromanyetik dalgaların E0,1 modunda yayılmasını sağlayabilecek şekilde seçilmelidir. Dikdörtgen kesitli dalga kılavuzu parçaları, dairesel dalga kılavuzlarında yanlış modda bir yayılmaya yol açmayacak şekilde bir araya getirilmelidir. Rezonans parçalarının uzunluğu, istenmeyen bir modun meydana gelmesini önlemek için, 3/4 λ, olmalıdır.

Döner kavrama Hareketli parça
Sabit kısımdan hareketli kısma geçişteki esas parça yine bir boğaz elemanı.
Sabit parça

Resim 2: Döner kavrama