www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Döner Dalga Kılavuzu Bağlantısı

Döner kavrama

Resim 1: Eş eksenli döner dalga kılavuzu bağlantısı

Döner Dalga Kılavuzu Bağlantısı

Enerjinin sabit bir kısımdan dönen bir kısma (örneğin, antene) aktarılması gerekiyorsa, ya dairesel dalga kılavuzu veya merkezinde dönen bir elemanın bulunduğu, boyu kısa bir eş eksenli parçanın bulunduğu dalga kılavuzu sistemi kullanılır.

Bir sonda vasıtasıyla dalga kılavuzundaki yüksek frekanslı enerji eş eksenli parça tarafından kapılır (coupling-in) veya salınır (coupling-out).

Döner bir eleman olarak daha ziyade bir dairesel dalga kılavuzu parçası uygundur. Resim. 2 de görülen tip en çok kullanılanıdır.

Dairesel dalga kılavuzu parçasının boyutları, elektromanyetik dalgaların E0,1 modunda yayılmasını sağlayabilecek şekilde seçilmelidir. Dikdörtgen kesitli dalga kılavuzu bağlantıları, dairesel dalga kılavuzlarında bir yanlış modda çalışmasını önleyecek şekilde yerleştirilmelidir. Tınlaşım parçalarının uzunluğu 3/4 λ olmalıdır, böylece istenmeyen bir modun meydana gelmesini önleyen bir yüksek empedans elde edilir.

Döner kavrama Hareketli parça
Sabit kısımdan, hareketli kısma geçişteki esas parça yine bir boğaz bağlantısıdır
Sabit parça

Resim 2: Döner dalga kılavuzu parçası

Döner bağlantıları resim galerisi

Resim 3: S-bandı için U-tipi döner dalga bağlantısı
(İzninizle Toptech-Microwave)