www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzu Bağlantıları

Resim 1: Boğaz flanşı

Resim 1: Boğaz flanşı

Resim 1: Boğaz flanşı

Dalga Kılavuzu Bağlantıları

Bir dalga kılavuzu sistemi nadiren tek parça yapılır. Sistemin, genellikle ayrı ayrı parçaları birbirine bağlanarak bir araya getirilmesi gerekir. Bu elemanları üç ana grupta toplayabiliriz:

Kullanılan bağlantı elemanlarından birinden diğerine geçiş yerlerinde yansımaların olmamasına ve böylece kayıpların olabildiğince az tutulmasına dikkat edilmelidir. En küçük çarpıklıklar bile önemli kayıplara sebep olabilir.

Boğaz bağlantısı
Z-U-I

Resim 2: Direnç dönüştürme

Boğaz bağlantısı, cıvatalar ile bir araya getirilmiş iki flanştan meydana gelir. Flanşların orta kısmında bağlanacak dalga kılavuzu yer alır. Sağdaki flanş düzdür. Sol flanş, resimde görülen λ/4 derinlikte bir yarığa vidalanır. Bu yarık dip kısmında kısa devredir.

Yarığın dairesel çapı, bağlanacak dalga kılavuzunun alt veya üst kenarının merkezinden - dalga kılavuzunda gerilimin en büyük değerine ulaştığı- λ/4 uzaklıkta olacak şekilde seçilir. Bu nedenle yarığın kısa devresi dalga kılavuzlarının alt ve üst duvarlarının buluştuğu noktalardan λ/4 uzaklığı eklendiğinde, aradaki toplam uzunluk λ/4 + λ/4 = λ/2 olur.

Bu olay nedeniyle, bu yerler bir kısa devreye dönüşür. Böylece her iki dalga kılavuzu elemanı arasında bir yüksek frekanslı elektriksel iletken bağlantı gerçekleşir. Her iki dalga kılavuzu veya flanşlar arasında bir galvanik bağlantıya da gerek kalmaz. Bu sebeple dalga kılavuzunun içine hava sızmasını önlemek için bir lastik conta konulabilir.

„Boğaz elemanı“ nitelemesi, bahsedilen flanş bağlantıların sanki bir yüksek frekanslı-boğaz (HF-choke) gibi çalışmasına dayanır. Bir yüksek frekanslı-boğazda olduğu gibi, yüksek frekanslı enerjinin bağlantı elemanları vasıtasıyla dışarıya sızması önlenir.