www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzu Elemanları

Resim 1: Boğaz flanşı

Resim 1: Boğaz flanşı

Resim 1: Boğaz flanşı

Dalga Kılavuzu Elemanları

Bir dalga kılavuzu sistemi nadiren tek parça yapılır. Daha ziyade sistem parçaların bir araya getirilmesi ile oluşur. Bu elemanları üç grupta toplayabiliriz:

Kullanılan elemanlardan birinden diğerine geçiş yerlerinde yansımaların olmamasına dikkat edilmelidir. Böylece kayıpların olabildiğince az olması sağlanır. En küçük çarpıklıklar bile önemli kayıplara sebep olabilir.

Boğaz elemanı
Z-U-I

Bild 2: Widerstandstransformation

Boğaz elemanı cıvatalar ile bağlanan iki flanştan oluşur. Orta kısmında ise bağlanacak dalga kılavuzu yer alır. Flanş mutlaka düz olmalıdır. Soldaki flanşta, resimde görülen λ/4 derinlikte dairesel bir girinti bulunur. Bu girinti dip kısmında kısa devredir.

Girintinin çapı, merkezde yer alan dalga kılavuzunda gerilimin en büyük değerine ulaştığı, bağlanan dalga kılavuzlarının alt ve üst kenarlarının orta noktalarından λ4 uzaklıkta olacak şekilde seçilir. Girintinin kısa devre dip kısmı A noktasından B noktasına kadar olan A-B girinti derinliği λ/4 e ilaveten, girintinin başladığı iç çemberdeki B noktasından, dalga kılavuzlarının kafa kafaya geldikleri orta noktalarına olan uzaklığı λ4 eklendiğinde aradaki toplam uzunlukλ/2 olur. A kısa devre noktasında düşük Z empedansı görülür, bu noktadan λ/4 mesafedeki B noktasında ise empedans yükselir, buradan λ/4 mesafedeki C noktasında ise yine empedans azalır.

Bu olay nedeniyle, bu yerlerde bulunan bir kısa devre yer değiştirir. Böylece her iki dalga kılavuzu elemanı arasında bir yüksek frekanslı elektrik iletimi gerçekleşir. Her iki dalga kılavuzu ve benzeri şekilde flanşlar arasında bir galvanik bağlantıya gerek kalmaz. Bu sebeple hava sızdırmazlığını sağlamak için flanşlar arasına kauçuk bir conta konulabilir.

„Boğaz elemanı“ adlandırması, bahsedilen flanş bağlantıların sanki bir yüksek frekanslı-boğaz gibi çalışmasına dayanır. Bir yüksek frekans-boğazda olduğu gibi, yüksek frekanslı enerjinin bağlantı elemanları üzerinden dışarıya çıkması önlenir, yani boğulur.