www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Вълноводни съединителни фланци

Изображение 1: Дросел-фланец

Изображение 1: Дросел-фланец

Изображение 1: Дросел-фланец

Вълноводни съединителни фланци

Вълноводната система рядко се състои от една част. Затова почти винаги е необходимо да се свържат отделните елементи. Различават се три основни типа:

Съединителите трябва да осигурят преход от една част на вълновода към друга без отражения и следователно възможно най-малки загуби в точката на прехода. Най-малките неравности в съединението могат да доведат до значителни загуби.

Дросел-фланец
Z-U-I

Изображение 2: Импеданс трансформация

Съединението се състои от плосък фланец и фланец с пръстеновидна вдлъбнатина (жлеб за дроселиране) по оста на вълновода и жлеб в напречната равнина (фигура 1). Виртуалното късо съединение между свързаните вълноводи в точка С се осигурява от факта, че общата дължина на дроселовите канали от точка А до точка С е полувълнова късо съединена линия. Входното съпротивление на такава линия е нулево и енергията на високочестотните трептения се разпространява свободно в точката, в която са свързани вълноводите. Вълноводите сякаш са в идеално съседство един с друг.

Наименованието «дросел-фланец» за описаната фланцова връзка се дължи на ефекта, подобен на този на високочестотен дросел като индуктивен елемент.