www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuzlarının Beslenmesi

Resim 1: Dalga kılavuzu sonda beslemesi ve sondanın duvarlara olan uzaklığı

Sondanın duvarlara olan uzaklığı

Resim 1: Dalga kılavuzu sonda beslemesi ve sondanın duvarlara olan uzaklığı

Dalga Kılavuzlarının Beslenmesi

Elektrik enerjisi, bir dalga kılavuzunun sonundaki kapalı kısımdan λ/4 uzaklıkta içeri sokulmuş bir sonda vasıtasıyla bağlaşır, diğer bir deyişle kapılır. Yani besleme noktası hem en son kenardan, hem de iki yan kenardan (b kenarı) λ/4 mesafededir. Bağlaşma sondasından ayrılan dalgalar, her üç kenarda, λ/4 uzunluktaki kısa devre iletkenlerden oluşmuş sonsuz yüksek bir direnç „görür“. Elektromanyetik dalgalar ancak önünde engel olmayan bir yönde yayılabilirler.

Dalga kılavuzu sondaları çift yönlüdür, yani yüksek frekanslı enerjiyi hem kapmakta (coupling in), hem de salmakta (coupling out) kullanılır. Bağlaşım sondasında (coupling probe) önce bir E- alanı oluşur ve ardından bu alan H-alanını meydana getirir.

Koaksiyel kablo
H-alan çizgileri

Resim 2: Dalga kılavuzunun halka ile beslenmesi

Koppelschleifen für etwa 1 060 MHz an BNC-Buchsen: Die Einkoppelschleifen werden direkt mit dem Stecker (hier BNC-buchse) montiert. Die Isolierung aus weißem Teflon ist so dick wie die Wandstärke des Resonators, die an dieser Stelle verdickt ist, um das Gewinde für die Befestigungsschrauben aufnehmen zu können.
Koaksiyel kablo
H-alan çizgileri

Resim 2: Dalga kılavuzunun halka ile beslenmesi

Ancak halledilmesi gerekli bir küçük sorun bulunmaktadır. Sondanın kabloya bağlanması sırasında iyi bir uyum sağlanmalıdır. Yani kablo λ/4 uzunluğunda olmalıdır! Fakat bu ölçü, çoğu kez λ/4 ten sadece biraz daha uzun olan „b“ kenarının uzunluğu ile çelişir.

Bu nedenle sondalarda sıkça bir ilave kapasitans bulunur. Yandaki resimde görülen bu cıvatalar vasıtasıyla, ilave kapasitansın değeriyle bir tınlaşım frekansı (resonance frequency) elde edilebilecek şekilde ayarlanır. Sonda, ucuna doğru gittikçe genişleyen biçimi sayesinde daha büyük bir bant genişliğine sahip olur.

Resim 3: Dalga kılavuzunun arka duvarına monte edilmiş bir yama antenle beslenmesi

Dalga kılavuzunun arka duvarına monte edilmiş bir yama antenle beslenmesi

Resim 3: Dalga kılavuzunun arka duvarına monte edilmiş bir yama antenle beslenmesi

Bir halka vasıtasıyla besleme

Dalgalı gerilim iletken bir halka ile aktarılır. Halkanın etrafında bir manyetik alan meydana gelir. İletken yüzeylere dik yönde herhangi bir manyetik alan oluşmadığından, aksine bunlara paralel yönde ilerleyen manyetik alan çizgileri dalga kılavuzunun biçimini alır ve kapalı çizgiler meydana getirirler. Bu alan çizgilerinin yönü frekansla birlikte değişir ve paketler halinde dalga kılavuzu boyunca yayılırlar.

Bir halkanın konulabileceği en verimli yer, H-alanının dalga kılavuzu içindeki normal yayılımında en kuvvetli olduğu yerdir. Halka ile beslemede önce bir H-alanı oluşur ve bu ardından alan E-alanını meydana getirir.

Bir yama anten ile besleme

Modern teknolojiler sayesinde artık bir yama- ya da mikro şerit antenle besleme mümkün olabilmektedir. Modern olan sadece yama antenin kendisi değil, örneğin çok katmanlı baskılı devre plakasının arka yüzüne bir osilatör devresinin tümüyle işlenebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu durumda besleme gerilimi bir koaksiyel kablo üzerinden sağlanır.

Bildergalerie Hohlleitereinkopplung
Sonde im Hohlleiter

Resim 4: 2,7 GHz lik dalga kılavuzunu sondayla besleme

Resim 5: 1 060 MHz lik dalga kılavuzunu BNC-jak halka besleme