www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Koaksiyel Kablo

Koaksiyel kablo

Resim 1: Koaksiyel kablo

Koaksiyel Kablo

Bir koaksiyel kabloda gidiş ve geliş iletkenlerinin eksenleri aynıdır, iç gidiş iletkeni dış kılıfın tam merkezinde yer alır. İç iletkenin bütünüyle bir dış kılıfla sarılmış olması nedeniyle herhangi bir ışıma olmaz, yani bu tür kablo kendisinden ekranlaşmıştır. Bu nedenle bu kabloya „asimetrik kablo“ denilir.

Esnek koaksiyel kablo

Resim 2: Esnek koaksiyel kablo

İç iletkeni merkezde tutabilmek için kılıf ile iç iletken arasına sentetik bir malzeme doldurulur, veya belirli aralıklarda konulan parçalarla merkeziyet sağlanır. Bu konulan malzemenin dielektrik katsayısı ε, ne kadar iyi ise, kablonun taşıma kalitesi de o kadar iyi olur. Bu bakımdan ara dolgu malzemesi olarak köpüklü tür malzeme tercih edilir.

Empedans formülü

Koaksiyel kablolarda kablonun hem dalga direnci, hemde zayıflatma davranışı frekansa bağımlıdır. En az zayıflatma 50 Ω ila 75 Ω arasında dalga direncine sahip koaksiyel kablolarda görülür. Koaksiyel kablo formülleri

Bu nedenle televizyon yayınlarında daima 75 Ω luk koaksiyel kablolar kullanılırken, radyo yayınlarında, akım daha büyük olduğundan, daha kalın iç iletkene sahip 50 Ω luk kablolar kullanılır.

Yarı esnek kablo

Resim 3: Yarı esnek kablo

Dış kılıfları örgülü bakırdan yapılmış iletkenler, hat endüktanslarının çok yüksek frekanslarda daha büyük olması gibi bir dezavantaja sahiptir. Bu nedenle, beklenen yüksek kabuk etkisine rağmen örgülü bakır tipler yerine tek damarlı iletkenler tercih edilir.

Eğer kablonun esnek olması gerekli değilse, dış iletken bakırdan yapılmış kısmen esnek bir tüp olabilir. Bu kabloya „yarı esnek kablo“ denilir.