www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Empedans Uyumlama

Bir cihazdan en büyük verimin alınabilmesi için, bu cihazın her bir dahili devre geçişinde güç bakımından uyumlaşmış olması gerekir. Yani 1. devrenin çıkış empedansı Ra nın, 2. devrenin giriş empedansı Re ye eşit olması gerekir.

Devre 1 Devre 2

Resim 1: İki devrenin uyumlanması

İki devrenin uyumlanması: Devreler sadece birer direnç olarak gösterilmiştir.
Devre 1 Devre 2

Resim 1: İki devrenin uyumlanması

İletkene ait kapsamlı eşitlikler yardımıyla dalga direnci veya iletken direnci hesaplanabilir.

Dalga direnci formülü: Bir iletkenin dalga direnci, iletkenin birim endüktansının birim kapasitansına bölümünün kareköküne eşittir.   

ZL: Dalga direnci [Ω]
L': Endüktans [mH/km]
C': Kapasitans [nF/km]

Yukarıdaki formül, hat kayıpları olmayan, yani R' = 0 Ω/m ve G' = 0 S/m durumu için, sadeleştirilmiş bir formüldür. Buradan dalga direncinin frekanstan bağımsız olduğunu görebiliyoruz. İletkenin uzunluğunun hem pay ve hemde payda da sadeleştirilmesi sonucunda geriye endüktans ve kapasitans kalır.

C kondansatörünün değerinin neden frekansa bağımlı olması gerekir? En çok kondansatörün empedans XC frekansa bağımlıdır. Fakat buradaki konu o değildir!

İlişkiyi açıklamak için biraz birimlerde dönüştürme yapalım. Bunun için DIN 1301-2 nolu normda ki çizelgeyi kullanacağız. „mili“ ve „nano“ gibi ifadeleri bir kenara bırakıp, prensibi uygulayalım.

Formüllerde sadece birim değerler kullanılmaktadır: Karekök (endüktans bölü kapasitans) eşittir karekök (Henri bölü Farad). Henry, Weber bölü Amper; ve Farad, Coulomb bölü Volt olduğundan, eşitlik karekök („weber çarpı Volt -saniye“ -bölü- „Coulomb çarpı Amper-saniye“) şekline dönüştürülebilir. Weber eşittir Volt-saniye ve Coulomb eşittir Amper-saniyedir. Bunlar formüle konulup, saniyeler kısaltıldığında geriye karekök (Voltun karesi bölü Amperin karesi) kalır. Bu karekök Ohm kare, yani Ohm demektir.

Ve sonuç olarak: Çıkan birim frekanstan bağımsız „Ohm“ dur, yani dalga direncinin de frekanstan bağımsız olması gerekir.