www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Empedans Uyumlama

Modül 1
Modül 2

Resim 1: İki modülün uyumlanması

Modül 1
Modül 2

Resim 1: İki modülün uyumlanması

Empedans Uyumlama

Bir aygıttan en büyük gücün alınabilmesi için, bu aygıtın her dâhili devre geçişinin, güç bakımından uyumlu olması gerekir. Yani, 1. devrenin Ra çıkış direncinin, 2. devrenin Re giriş direncine eşit olması anlamına gelir.

İletkene ait kapsamlı eşitlikler yardımıyla, dalga direnci ya da iletken direnci hesaplanabilir.

Dalga direnci formülü: Bir iletkenin dalga direnci, iletkenin birim endüktansının birim kapasitansına bölümünün kareköküne eşittir.

(1)

  • ZL: Dalga direnci [Ω]
  • L': Endüktans in [mH/km]
  • C': Kapasitans in [nF/km]

Yukarıdaki formül, hat kayıpları olmayan, yani R' = 0 Ω/m ve G' = 0 S/m durumu için geçerli olan sadeleştirilmiş bir formüldür. Burada bu koşul için dalga direncinin frekanstan bağımsız olduğunu görebiliyoruz. İletkenin uzunluğunu, hem pay ve hem de payda da sadeleştirirsek yukarıdaki formüle kablo kılıfının yerine doğrudan endüktans ve kapasitansı girebiliriz.

Dalga direncinin frekanstan bağımsızlığı

Neden C kondansatör değeri veya L endüktans değeri frekansa bağımlı olmalıdır? En çok kondansatörün XC zahiri direnci (apperant resistance) ya da endüktansın XL zahiri direnci frekansa bağımlıdır. Fakat buradaki konu bu değildir!

İlişkiyi açıklamak için ölçüm birimlerde biraz dönüştürme yapalım. Bunun için DIN 1301-2 nolu çizelgeyi kullanacağız. „mili“ ve „nano“ gibi ifadeleri bir kenara bırakalım, buradaki konu prensiptir.

Ve sonuç olarak:
Çıkan dalga direncinin de frekanstan bağımsız olması gerektiği görülebilir, çünkü ölçü birimi frekanstan bağımsız olan „Ohm“ dur.