www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Съответствие на мощността и импеданс

модул 1
модул 2

Изображение 1: Съчетаване на мощността на два компонента

модул 1
модул 2

Изображение 1: Съчетаване на мощността на два компонента

Съответствие на мощността и импеданс

За да може да се използва максимална мощност от устройството, всяко съединение на модула трябва да бъде вътрешно съгласувано по отношение на мощността. Това означава, че изходното съпротивление на първия модул Ra трябва да е равно на входното съпротивление Re на втория модул. Във всеки друг случай част от мощността се отразява поради несъответствие.

Така нареченият характерен импеданс или линейно съпротивление може да се изчисли с помощта на обширни линейни уравнения. Резултатът обаче е ясно уравнение:

Формула за характерния импеданс: Характерният импеданс Z на една линия е равен на квадратния корен от коефициента на индуктивното покритие, разделен на капацитивното покритие.

(1)

  • ZL: импеданс в [Ω]
  • L': индуктивно покритие в [mH/km]
  • C': капацитивно покритие в [nF/km]

Горепосочената формула се прилага за опростен случай на линия без загуби, с условия R' = 0 Ω/m и G' = 0 S/m.
Вижда се, че при това условие характеристичният импеданс не зависи от честотата. Чрез съкращаване на дължината на кабела както в знаменателя, така и в числителя, капацитетът и индуктивността също могат да се въведат в горната формула вместо покритията на кабела.

Тази корекция е необходима не само за високочестотни устройства, но и за нискочестотни устройства, като например високоговорители.

Честотна независимост на импеданса

Защо стойността на кондензатора C или стойността на индуктивността L трябва да зависят от честотата? Най-много комплексното съпротивление XC на кондензатора или комплексното съпротивление XL на индуктивността зависят от честотата. Но ние не питаме за тези величини тук!

Можем да преобразуваме малко мерните единици, за да обясним зависимостите. За тази цел може да се използва таблицата в DIN 1301-2. Можем да пропуснем префиксите на единиците «мили» и «нано», тъй като тук ни интересува само принципът.

И така, най-късно тук:
Виждате, че характеристичният импеданс трябва да е честотно независим, тъй като неговата мерна единица е честотно независимият Ω.