www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Додаток: «Ліній передачі»

Попередній перегляд веб-сайту

Рисунок 1: Попередній перегляд веб-сайту

Високочастотний генератор живить двопровідну лінію, стилізовану під симетричний антенний кабель. Під ним на діаграмі показано напругу залежно від довжини лінії. Анімація: Синусоїдальна хвиля безперервно рухається по ординаті діаграми. Відстань між двома гребенями хвиль дорівнює довжині хвилі λ. У будь-якій точці ординати виміряна напруга змінюється як функція часу.

Рисунок 1: Часовий хід напруги на високочастотній лінії (так звана «біжуча хвиля»)

Більша частина змісту глави «Ліній передачі» передбачається в курсі «Основи радіолокації». Цей розділ являє собою повторення відомих тем з уроків фізики. Особлива увага приділяється хвилеводній технології.

Рисунок 1: Часовий хід напруги на високочастотній лінії (так звана «біжуча хвиля»)

Цілі навчання:

Перелічені тут цілі навчання покликані дати загальне уявлення про теми, які розглядатимуться в цьому розділі. Розділ «Хвилеводна технологія» дає базові знання для розуміння наступних розділів про спеціальні радарні вузли. Він призначений для отримання базових знань з теорії електричних ліній. Наприкінці цього розділу учень повинен: