www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İletim Hattı Teorisi

İnternet temsil önizleme

Resim 1: İnternet temsil önizleme

Bir yüksek frekans üreteci, bir simetrik anten kablosunu temsil eden iki telli iletkeni besliyor. Diyagramda gerilim hattın uzunluğunun bir fonksiyonu olarak veriliyor. Canlandırma: Diyagramda sürekli hareket eden bir sinüs dalgası bulunuyor. Dalga tepeleri arasındaki mesafe dalga boyuna eşittir. Dikeyde herhangi bir nokta o anki gerilim değeridir.

Resim 1: Bir YF-hattında gerilimin zamansal akışı (diğer bir deyimle „Yürüyen Dalga“)

„İletim Hatları Tekniği“ adlı bu bölümde kapsanan konuların „Radar Temelleri“ kursu için önceden biliniyor olması gerekir. Bu bölüm fizik derslerinde anlatılan konuların bir tekrarıdır. Bu bölümde özellikle dalga kılavuzu tekniğine odaklanılmıştır,

Neleri öğreneceğiz:

Burada belirtilen öğrenme hedefleri, bu bölümde yer alması beklenen konular hakkında bir genel bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. „İletim Hatları Tekniği“ bölümü bir sonraki „Radar Parçaları“ adlı bölümü kavramaya yarayan gerekli temel bilgileri sağlayacaktır. Bu nedenle arka planda elektriksel hatlarla ilgili yer alan bilgiler de verilecektir. Bölüm sonunda şunları öğrenmiş olacağız:

Resim 2: Gerilimin bir yüksek frekans hattındaki zamansal akışı (diğer bir deyimle „Yürüyen Dalga“)