www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Bijlage: „Transmissielijnen“

Voorbeeld van de website

Figuur 1: Voorbeeld van de website

Een hoogfrequente generator voedt een tweedraadsleiding, gestileerd als een symmetrische antennekabel. Daaronder toont het diagram de spanning als functie van de lengte van de leiding. Animatie: Een sinus loopt continu op de ordinaat van het diagram. De afstand tussen twee golfkammen is gelijk aan de golflengte λ. Op elk punt op de ordinaat verandert de gemeten spanning als functie van de tijd.

Figuur 1: Tijdsverloop van de spanning op een HF-lijn (zogenaamde „lopende golf“)

De meeste inhoud van het bijlage „Transmissielijnen“ wordt verondersteld in een cursus „Radarbasis“. Dit bijlage is een herhaling van bekende onderwerpen uit de natuurkundelessen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op golfgeleidertechnologie.

Figuur 3: Tijdsverloop van de spanning op een HF-lijn (zogenaamde „lopende golf“)

Leerdoelen:

De hier vermelde leerdoelen zijn bedoeld om een overzicht te geven van de in dit hoofdstuk te verwachten onderwerpen. Het hoofdstuk „Golfgeleidertechnologie“ verschaft de basiskennis voor het begrijpen van de volgende hoofdstukken over speciale radarsamenstellingen. Het is bedoeld om achtergrondkennis te verschaffen over de theorie van elektrische leidingen. Aan het eind van dit hoofdstuk moet de cursist: